Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглядали два основних питання:

  • про результати роботи спеціалізованих учених рад та виконання держбюджетних тем у 2018 р.
  • про міжнародну діяльність університету: аналіз та перспективи.

На початку засідання ректор університету Сергій Савченко представив присутнім здобутки нашого університету на ІХ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та VII міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu». Університет здобув почесне звання «Лідер міжнародної діяльності» та одержав сертифікат «Якість наукових публікацій». Також ректор вручив золоту медаль директору навчально-наукового університету торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Віктору Дрелю за перемогу у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу» за проект «Дуальна освіта як технологія підготовки фахівців у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка». За наполегливу плідну працю з упровадження інноваційних технологій в освітню та наукову діяльність університету почесною грамотою нагородили директора навчально-наукового інституту педагогіки та психології Олену Караман та в.о. завідувача кафедри туризму, готельної і ресторанної справи Катерину Котеленець.

Під час засідання вченої ради нагородили й переможців конкурсу плакатів, малюнків, буклетів, ікон з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі, що відзначають у 2018 р.

З доповіддю «Про результати роботи спеціалізованих учених рад та виконання держбюджетних тем у 2018 р.» виступили Сергій Савченко, Леонід Ваховський, Ігор Михальський, Володимир Матієвський та Ілля Кононов. Заслухавши та обговоривши доповіді, вчена рада визнала задовільною роботу спеціалізованих вчених рад та затвердила звіти наукових керівників держбюджетних тем.

З розгорнутою доповіддю «Про міжнародну діяльність університету: аналіз та перспективи» виступила Ірина Мигович. У співдоповіді Іван Карпенко повідомив про результати набору іноземних студентів на факультет іноземних мов і окреслив перспективи на 2018-2019 н.р. Заслухавши й обговоривши доповіді в.о. завідувача відділу міжнародних зв’язків та декана факультету іноземних мов, вчена рада відзначила, що ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» завжди розглядав у якості пріоритетного завдання інтеграцію у світовий та європейський освітній, науковий і культурний простір шляхом розширення мережі міжнародних контактів.

ЛНУ імені Тараса Шевченка розвиває міжнародні академічні обміни, є представленим у міжнародних дослідницьких мережах, бере участь у грантових програмах, презентує міжнародні проекти на форумах, виставках, конференціях, симпозіумах, має постійно зростаючий індекс цитування та академічний рейтинг. 

На досягнення високого міжнародного статусу університету скеровані його стратегічні мотивації, гнучка організаційна структура, орієнтація на участь у глобальних мережах, а також методи і стиль менеджменту, що є гармонізованими до авторитетних світових наукових, освітніх та управлінських платформ.

Робота з мережею міжнародних контактів відбувається за рахунок укладання угод про співробітництво з вищими навчальними закладами, організаціями, установами інших країн.                                                            

У зв’язку зі зростанням кількості іноземних громадян – студентів денної форми навчання – у ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» створено окрему базу даних студентів іноземців.

Серед різного рекомендовано до друку фахові наукові видання, навчально-методичні посібники, підручники, методичні рекомендації, збірники наукових праць студентів, збірники матеріалів науково-практичних конференцій та затверджено тему дисертації на здобуття освітнього-наукового ступеня доктора філософії.

Марина Чумакова, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019