Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Дні науки

У НН IIМВСПН відбулися Дні науки.

Виховання дiтей-сирiт у патронатнiй сiм’ï, консультування людей похилого вiку, проблема палiння в юнацькому віці та шляхи iï вирiшення, особливостi адаптацiï людей похилого вiку, профiлактика кiднепiнгу, дитяча пiдлiткова проституцiя, самотнiсть людини як комунiкативна девiацiя, суïцид у пiдлiтковому вiцi: бажання померти чи крик про допомогу, соцiальна робота з молодою сiм’єю, формування сiмейних гендерних стереотипiв у дiяльностi соцiального працiвника, шляхи попередження негативноï професiйноï деформацiï  особистостi, соцiальна реабiлiтацiя дiтей та молодi з обмеженими функцiональними можливостями – цi та iншi aктуальнi питання було розглянуто у ходi традицiйного заходу НН IIМВСПН –  Днiв науки кафедри соцiальноï роботи.

В обговореннi доповiдей активну участь взяли всi учасники заходу: студенти 1-3 курсiв, магiстранти, викладачi та запрошенi спецiалiсти, зокрема директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Чмирівської об’єднаної громади Дяченко Т.М.; головний спеціаліст відділу прийняття рішень Управління соціального захисту населення Станично-Луганського району Терешкіна М.О.

Дипломами за практичну значущiсть теми (1 мiсце), за найактуальнiшу тему (2 мiсце), за найяскравiший виступ (3 мiсце) були нагородженi Денисевич Анжела, Яковенко Людмила, Мохонько Iрина та Зiнченко Вiкторiя.

Проректор з науковоï роботи Ваховський Л.Ц. у своєму зверненнi зазначив, що усi магiстранти, аспiранти та викладачi кафедри розпочинали свiй шлях до дослідницької діяльності саме з Днiв науки в iнститутi.

Отже, підготовка студентами доповідей пiд час навчання на молодших курсах стає їх першим кроком у велику науку.

За інформацією НН ІІМВСПН

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019