Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Участь у конференції

Викладачі НН ІТОТТ взяли участь у міжнародній конференції, яка проходила в Полтаві.

22 березня відбулася V Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» у Полтавському університеті економіки і торгівлі.

У роботі конференції взяли активну участь викладачі кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів: к.т.н., доцент Л.І. Сєногонова та асистент В.С. Володавчик.

З вітальним словом із нагоди відкриття конференції виступив директор науково-навчального інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Віктор Федорович Дрель.

Особливу увагу учасники конференції зосередили на:

  • вирішенні низки завдань з покращення якості та безпечності життя вцілому завдяки використанню сучасних досягнень науки і практики;
  • розвитку теорії та практики експертизи;
  • зміцненні зв’язків між наукою й практикою, шляхом консолідації зусиль науковців різних регіонів нашої держави та інших країн, зокрема й під час обміну передовим досвідом і думками між молодими і досвідченими вченими;
  • залученні представників органів влади на державному та муніципальному рівнях до обговорення проблем якості та безпечності товарів, актуальних регіональних проблем споживчого ринку з метою організації заходів щодо захисту прав споживачів.

Науковці приділили увагу:

  • обговоренню актуальних напрямків розвитку товарознавства;
  • обмін науково-технічною інформацією в галузях ідентифікації, оцінки якості, експертизи та безпечності товарів;
  • інноваційній діяльність в науковому та практичному товарознавстві, як основи експертизи товарів;
  • встановленню ділових зв’язків і розробки спільних проектів з науковцями ВНЗ та експертами-практиками різних країн.

Студенти V курсу освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» також взяли активну участь у роботі конференції. Наталія Антонова, Олена Воронова, Катерина Гаврилова та Аліна Висоцька виступили з доповідями та представили результати своїх наукових досліджень.

За інформацією НН ІТОТТ 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019