Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Загальні збори НАПН України

23 березня в Києві відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України.

Учасники зборів заслухали і обговорили доповідь президента НАПН України Василя Кременя «Звіт про діяльність НАПН України у 2017 році та завдання на 2018 рік».

У контексті доповіді В. Кременя прозвучали виступи про результати діяльності всіх структурних підрозділів академії – відділень, інститутів, окремих академіків та членів-кореспондентів.

Від відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, членами якого є Президент академії В. Кремень, академік В. Курило, член-кореспондент С. Савченко та ін. виступила О. Караман, доктор педагогічних наук, професор, директор Науково-дослідного центру з проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи НАПН України (на базі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка).

У виступі О. Караман відзначила, що Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи (на базі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка) є структурним підрозділом Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України (академік-секретар С. Сисоєва), який здійснює свою діяльність з 2005 року (засновник д. пед. н., проф. С. Харченко).

У 2014 році внаслідок військового вторгнення Російської Федерації на територію України та евакуації університету було внесено певні корективи в цілі та завдання Центру; сформульовано та узгоджено з Відділенням нову тему наукового дослідження: «Соціалізація дітей і молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі». Метою дослідження стало наукове обґрунтування, розробка та реалізація теоретичних і технологічних засад соціалізації дітей і молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі.

Основними напрямами і змістом функціонування Центру було визначено нормотворчу, соціальну, педагогічну, психологічну діяльність, спрямовану на успішну соціалізацію й самореалізацію дітей і молоді в умовах гібридної війни. Цільовою групою роботи обрано найбільш незахищені категорії дітей і молоді з числа: внутрішньо переміщених осіб; осіб з тимчасово окупованої території; військовослужбовців, учасників бойових дій.

У межах нормотворчого напряму діяльності Центру академік В. Курило став ініціатором та розробником низки законопроектів, які забезпечували рівні права дітей і молоді з тимчасово окупованих територій, а також сталий розвиток тимчасово переміщених закладів освіти. Потім вони були прийняті як закони.

Паралельно Центр розгорнув соціальну, педагогічну й психологічну діяльність з дітьми та молоддю в зоні збройного конфлікту, спрямовану на їх успішну соціалізацію та самореалізацію.

Однією з найперших міжнародних організацій, яка швидко відреагувала на конфлікт на сході України, стала Міжнародна благодійна організація «СОС Дитячі Містечка» («SOS Children’s Villages International»), що з 2012 року є надійним партнером Центру (директор Луганського відділення доцент кафедри соціальної педагогіки Л. Харченко). У 2014 році МБО розпочала і наразі продовжує реалізацію трьох проектів, спрямованих на безоплатну соціальну, педагогічну й психологічну допомогу дітям і молоді в зоні конфлікту. Міжнародними партнерами Центру у реалізації цих проектів стали уряди Австрії та Японії, а також ЮНІСЕФ і ПРООН.

У межах педагогічного напряму діяльності змістом роботи Центру стало залучення до навчання в університеті всіх трьох категорій молоді та національно-патріотичне виховання внутрішньо переміщених осіб та осіб з тимчасово окупованих територій із залученням студентів-військовослужбовців із Західної України.

На теоретико-методологічному рівні дослідження членами Центру (В. Курилом, С. Савченком, О. Караман, Я. Юрків та ін.) було науково обґрунтовано: сутність гібридної війни як відносно нового феномену в сучасних реаліях України; особливості впливу гібридної війни на різні категорії населення, зокрема дітей і молодь; сутність і специфіку процесу соціалізації дітей і молоді в умовах гібридної війни на сході України; теоретичну модель технології соціально-педагогічного супроводу процесу соціалізації дітей і молоді сходу України в умовах гібридної війни.

На рівні практичного впровадження результатів дослідження наразі здійснюється апробація технології соціально-педагогічного супроводу процесу соціалізації дітей і молоді в умовах гібридної війни на сході України.

Протягом 2015–2018 рр. Центром було проведено 1 Міжнародну та 3 Всеукраїнські конференції, видано 6 збірників наукових праць. Усього членами Центру було опубліковано понад 50  статей.

У 2017 році відбулася презентація колективної праці науковців Центру «Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції» за редакцією В. Курила, С. Савченка, О. Караман.

Результати наукової роботи Центру також було представлено на щорічній Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016, 2017», де отримано 2 золоті медалі.

Наразі планується видання монографії та виїзне засідання бюро Відділення на базі Центру.

Наприкінці виступу О. Караман від імені науковців університету, Центру та Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України оприлюднила Звернення до представників всіх міжнародних організацій, які здійснюють діяльність щодо врегулювання конфлікту на сході України з проханням розширити поле діяльності з метою припинення і недопущення гуманітарної катастрофи та духовного геноциду молодого покоління на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей та Автономної Республіки Крим. Звернення підтримали всі учасники загальних зборів.

За  інформацією НДЦ з проблем соціальної
педагогіки і соціальної роботи НАПН України

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019