Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

Шановні колеги! Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганський державний медичний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького запрошує студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів ВНЗ, наукових співробітників взяти участь у роботі XVІ Всеукраїнської наукової конференції з очно-заочною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ», яка відбудеться 24–25 травня 2018 року.

Основні питання, що пропонуються для обговорення на конференції:

  • морфофункціональні механізми адаптації органів і систем тіла людини до дії ендогенних та екзогенних факторів середовища;
  • морфофункціональні механізми адаптації органів і систем тіла людини під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності та тривалості;
  • роль систем гуморальної та нервової регуляції у процесах пристосування організмів до навколишнього середовища;
  • медико-біологічні аспекти патогенного впливу на організм людини факторів зовнішнього середовища;
  • експериментальна біологія та медицина;
  • моделювання патологічних процесів.

Більш детально за посиланням http://anatomy.luguniv.edu.ua/ukr_conference.html

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018