Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) повідомляє про проведення виїзного засідання 26-27 березня 2018 р. (Луганська обл., м. Рубіжне,вул. Будівельників, 30-в, конференц-зала).

Порядок денний на 26 березня 2018 р., початок засідання о 13.00:

1. Захист дисертації БАТЬО Марії Зіновіївни „Підготовка майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертація, автореферат).

Науковий керівникЛіннік Олена Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти Київського університету імені  Бориса Грінченка.

Офiцiйнi опоненти: 

  • Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти ім. І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ) (відгук);
  • Макаренко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Слов’янськ) (відгук).

2. Захист дисертації – КРАВЧИШИНОЇ Олени Олександрівни „Формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертація, автореферат).

Науковий керівник:  Черв’якова Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти:

  • Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти ім. І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ) (відгук);
  • Топольник Яна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) (відгук).

Порядок денний 27 березня 2018 р., початок засідання о 9.30:

3. Захист дисертації БІЛИК Олени Миколаївни „Теорія та методика соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладуˮ, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (дисертація, автореферат).

Науковий керівник: Рижанова Алла Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури.

Офiцiйнi опоненти:

  • Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) (відгук);
  • Штифурак Віра Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (відгук);
  • Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (відгук).
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019