Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання ректорату.

На порядку денному розглядали питання про стан і проблеми організації документообігу та архівної справи в університеті. З доповіддю виступили Д.С. Шарай та В.О. Никитенко. 

Заслухавши та обговоривши доповіді начальника відділу організації документообігу та начальника відділу кадрів, ректорат відзначив, що документообіг в університеті організовано у двох площинах – вертикальній, що полягає в рухові документів між підпорядкованими структурами, та горизонтальній, яка передбачає листування між структурними підрозділами одного рівня.

Усі зовнішні документи, що надходять до університету, приймає та реєструє в обов’язковому порядку централізовано відділ організації документообігу.

За час після переміщення відновив свою роботу архів університету. Зокрема у 2016 році було розроблено й затверджено номенклатуру для встановлення в університеті єдиного порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їхнім змістом і видом, визначення термінів зберігання справ, що є основою для складання описів справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, а також для обліку справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання. Номенклатуру справ університету було схвалено комісією університету з проведення експертизи цінності документів, погоджено експертно-перевірною комісією державного архіву Луганської області та затверджено ректором університету. У 2017 році відділ організації документообігу зробив опис справ університету постійного зберігання та з особового складу. 

Разом з тим в організації документообігу університету є проблеми, серед яких несвоєчасне подання заяв і доповідних для підготовки наказів і недоліки у формуванні справ студентів, які завершили навчання або були відраховані.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019