Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Екзамен «Крок»

На факультеті природничих наук для студентів медичної спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» проведено ректорський кваліфікаційний екзамен «Крок».

Показником якісної підготовки спеціалістів завжди є успішна кваліфікаційна атестація студентів. Для медичної галузі такою атестацією та комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності студентів є ліцензійний іспит «Крок», який проводиться Центром тестування МОЗ України.  В ЛНУ імені Тараса Шевченка зовнішній екзамен «Крок» складають студенти спеціальності “Технології медичної діагностики та лікування” факультету природничих наук.

Однак успішне складання такого екзамену не можливе без багатокомпонентної фундаментальної підготовки, яка включає підтримання у актуальному стані навчальних баз даних тестів університету, організацію та проведення систематичних тестувань студентів за допомогою інтерактивних online систем навчання та проведення підсумкового оцінювання щодо рівня готовності студентів до екзамену «Крок».

Нещодавно на факультеті природничих наук відбулося ректорське підсумкове тестування студентів четвертого курсу спеціальності “Технології медичної діагностики та лікування”. Результатом тестування стала оцінка готовності студентів до екзамену «Крок Б». Результати ректорського екзамену показали, що плановий етап підготовки студентів до ліцензійного екзамену пройшов успішно. За результатами проведеного тесту були визначені основні проблеми, які будуть враховані в організації  подальшої підготовки студентів.

Професорсько-викладацький склад факультету природничих наук бажає студентам-медикам успішної підготовки до проходження випускної атестації та реалізації усіх професійних прагнень.

За інформацією факультету природничих наук

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019