Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Захист магістерських робіт

29 січня 2018 р. відбувся захист магістрантів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». Захист магістерських робіт проводився привселюдно.

При захисті магістерських робіт за спеціальністю «Туризм» студенти продемонстрували добрі та відмінні знання. На належному рівні засвоєно теоретичний матеріал та виконано наукові дослідження, проаналізовано та оформлено результати, сформульовано висновки та практичні рекомендації. Студенти продемонстрували вміння наводити приклади, пояснювати результати, що підтверджує глибокі знання за  темою наукових досліджень.

Випускники на достатньому рівні підготовлені до практичної діяльності. Це підтверджується змістовними відповідями на питання, рівнем проведених наукових досліджень.

Під час захисту магістерських робіт за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» студенти продемонстрували вміння: проводити комплексні маркетингові дослідження та визначати ринкові можливості розвитку підприємств готельного та ресторанного господарства; перспективні цільові сегменти споживачів; обґрунтовувати ефективну товарну, цінову, збутову, комунікаційну політику; моделювати сервісно-виробничі процеси закладів готельного та ресторанного господарства; формувати вихідні дані на проектування підприємств готельного та ресторанного господарства; розробляти просторове рішення закладу відповідно до моделі його роботи, нормативних вимог, сучасних презентаційних і дизайнерських концепцій; розробляти техніко-економічне обґрунтування проекту і завдання на проектування закладу готельного та ресторанного господарства тощо.

Результати захисту показали, що студенти на належному рівні засвоїли теоретичний матеріал та виконали експериментальні дослідження, проаналізували та оформили результати, сформулювали висновки та практичні рекомендації.

Загалом, результати захисту за ОКР «магістр» денної та заочної форм навчання свідчать, що студенти на високому рівні оволоділи необхідними знаннями з фахових дисциплін.

Кафедра туризму, готельної і ресторанної справи вітає випускників з успішним захистом!

 

За інформацією НН ІТОТТ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019