Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Захист випускних кваліфікаційних робіт

29-30 січня 2018 року в навчально-науковому інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форми навчання.

Голова екзаменаційної комісій відмітила високий практичний та теоретичний рівень підготовки студентів та зазначила, що тематика випускних кваліфікаційних робіт є актуальною, відображає проблеми, які стоять перед митними органами, торговельними та виробничими підприємствами в сучасних умовах господарювання.

В роботах наведено товарознавча характеристика та оцінка конкурентоспроможності товарів вітчизняних і закордонних виробників, висвітлені тенденції розвитку ринку окремих груп споживчих товарів, способи й умови їх зберігання, прогнозування збереженості окремих груп товарів, проведений  критичний аналіз  діючої нормативної документації та надано пропозиції щодо її удосконалення та гармонізації відповідно до вимог ЄС, висвітлено особливості ідентифікаційної експертизи, митного оформлення та контролю товарів, визначення їх митної вартості.

За спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньої програми «Товарознавство і комерційна діяльність») захистили роботи 9 студентів. Голова екзаменаційної комісії – Євлаш В.В., доктор технічних наук, професор Харківського державного університету харчування та торгівлі, завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування.
Високу фахову компетентність та глибокі наукові знання під час захисту випускних кваліфікаційних робіт продемонстрували такі студенти: Тетяна Зайцева, Ганна Лук’янцева, Ольга Усик.

За спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі») захистили роботи 15 студентів.

Високу фахову компетентність та глибокі наукові знання під час захисту випускних кваліфікаційних робіт продемонстрували студенти: Діана Сухіна, Олена Ємельянлва, Юлія Кошель, Ангеліна Нгуєн, Кристина Тімченко, Альона Мельник.

Ємельянову О.О. і Лук’янцеву Г.О. рекомендовано до вступу в аспірантуру.

Результати виконаних випускних кваліфікаційних  робіт рекомендовані ЕК до впровадження у практику діяльності підприємств торгівлі, виробничих підприємств, органів Державної фіскальної служби України.

 

За інформацією кафедри товарознавства,
торговельного підприємництва та експертизи товарів

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019