Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Заняття Школи творчого зростання

У Старобільському відділенні ВП «РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка» продовжуються заняття Школи творчого зростання.

Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу з розвитку професійної компетентності. Отже, проблема самоосвіти стає все більш актуальною, тому була обрана тема чергового заняття Школи творчого зростання «Самоосвіта як умова професійного росту педагога», яке відбулось у формі засідання дискусійного клубу.

Практична реалізація самоосвіти насамперед залежить від викладача, а це можливо ли­ше завдяки безперервному оновленню ним знань, йо­го постійному самовдосконаленню та самоосвіті. Для висвітлення успіхів педагогів використовуються різні методико–педагогічні заходи: відкриті уроки, співбесіди, інструктивно – методичні консультації й наради, презентації педагогічних знахідок, декади, тижні. Педагоги Л.Є. Сіренко та М.Ю. Шумов представили до уваги слухачів школи досвід планування та організації самоосвітньої діяльності.

Особливого значення в наш час набуває проблема самоосвіти педагогів, спрямована саме на їхній професійний саморозвиток, тому з метою вивчення здатності педагога до саморозвитку під час заняття було проведено анкетування.

Мотиви формування самоосвіти дуже різноманітні. І які серед них частіше зустрічаються присутні дізналися під час інтерактивної вправи «Мотивація самоосвіти».

Потреби в самоосвіті у кожного педагога свої, специфічні, оскільки на них впливають різні фактори, серед яких особистість викладача, його інтереси, наукова і педагогічна підготовка, загальноосвітній і культурний рівень; власна педагогічна робота і її результати, оцінка його роботи іншими.

За інформацією методичної служби
Старобільського відділення
ВП «РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка»

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019