Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ (Специализированный ученый совет K29.053.06)

Специализированный ученый совет К 29.053.06 по защите кандидатских диссертаций по историческим наукам при ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (г. Старобельск) сообщает о проведении выездного заседания 2-3 марта 2018 года (Луганская обл., г. Рубежное, ул. Строителей, 30-В, конференц-зал).

Порядок денний 2 березня 2018 р., початок засідання о 12.00:

1. Захист дисертації Гарькавченко К. Г. «Територіально-політичний поділ світу в 90-х рр. ХХ – початку ХХІ століття: боротьба за Арктику», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (авторефератдиссертация).

Науковий керівник:

 • Набока Олександр Вікторович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Офіційні опоненти:

 • Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отзыв;
 • Підберезних Інна Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, отзыв.

2. Захист дисертації Сорокіної О. С. Писемні джерела з історії збереження української архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-і – кін. 1980-х рр.), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (авторефератдиссертация).

Науковий керівник:

 • Михальський Ігор Сергійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Офіційні опоненти:

 • Войцехівська Ірина Нінелівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії мистецтв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отзыв;
 • Старовойтенко Інна Михайлівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, отзыв.

Порядок денний на 3 березня 2018 р., початок засідання о 9.00:

3. Захист дисертації  Мармілової О. С. «Джерела до вивчення історії остарбайтерів з Донеччини», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (авторефератдиссертация).

Науковий керівник:

 • Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Офіційні опоненти:

 • Войцехівська Ірина Нінелівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії мистецтв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отзыв;
 • Пастушенко Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни, інститут історії України НАН України, отзыв.

4. Захист дисертації Кожушко А. М. «Реформування Організації Об’єднаних Націй та розвиток міжнародних відносин у 90-х роках ХХ – початку ХХІ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (авторефератдиссертация).

Науковий керівник:

 • Набока Олександр Вікторович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Офіційні опоненти:

 • Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отзыв;
 • Саранов Сергій Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, отзыв.
© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2019