Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада K29.053.06)

Спеціалізована вчена рада К 29.053.06 по захисту кандидатських дисертації з історичних наук при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) повідомляє про проведення виїзного засідання 2-3 березня 2018 р. (Луганська обл., м.  Рубіжне, вул. Будівельників, 30-В, конференц-зала).

Порядок денний 2 березня 2018 р., початок засідання о 12.00:

1. Захист дисертації Гарькавченко К. Г. «Територіально-політичний поділ світу в 90-х рр. ХХ – початку ХХІ століття: боротьба за Арктику», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (авторефератдисертація).

Науковий керівник:

 • Набока Олександр Вікторович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Офіційні опоненти:

 • Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, відгук;
 • Підберезних Інна Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, відгук.

2. Захист дисертації Сорокіної О. С. Писемні джерела з історії збереження української архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-і – кін. 1980-х рр.), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (авторефератдисертація).

Науковий керівник:

 • Михальський Ігор Сергійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Офіційні опоненти:

 • Войцехівська Ірина Нінелівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії мистецтв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, відгук;
 • Старовойтенко Інна Михайлівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, відгук.

Порядок денний на 3 березня 2018 р., початок засідання о 9.00:

3. Захист дисертації  Мармілової О. С. «Джерела до вивчення історії остарбайтерів з Донеччини», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (авторефератдисертація).

Науковий керівник:

 • Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Офіційні опоненти:

 • Войцехівська Ірина Нінелівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії мистецтв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, відгук;
 • Пастушенко Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни, інститут історії України НАН України, відгук.

4. Захист дисертації Кожушко А. М. «Реформування Організації Об’єднаних Націй та розвиток міжнародних відносин у 90-х роках ХХ – початку ХХІ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (авторефератдисертація).

Науковий керівник:

 • Набока Олександр Вікторович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Офіційні опоненти:

 • Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, відгук;
 • Саранов Сергій Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відгук.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019