Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Математичний журнал ЛНУ прийнято до ESCI

У ювілейний 15-ий рік від дня заснування математичний журнал «Algebra and Discrete Mathematics» прийнято до бази даних ESCI (Web of Science). 

У 2017 році виповнилося 15 років з дня заснування міжнародного математичного журналу «Algebra and Discrete Mathematics». У 2002 році за ініціативи доктора фізико-математичних наук, професора Усенка Віталія Михайловича Луганський національний університет імені Тараса Шевченка став засновником журналу «Algebra and Discrete Mathematics».

Журнал «Algebra and Discrete Mathematics» має міжнародну редакційну колегію, до складу якої входять провідні вчені з одинадцяти країн світу: Австрії, Білорусі, Бразилії, Канади, Німеччини, Молдови, Польші, Росії, Швеції, України та США. Головними редакторами журналу є член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Ю. А. Дрозд, доктор фізико-математичних наук, професор В. В. Кириченко та доктор фізико-математичних наук, професор А. В. Жучок. Ученим секретарем журналу є доктор фізико-математичних наук, доцент Ю. В. Жучок, а технічним редактором – старший викладач кафедри алгебри та системного аналізу А. Б. Попов. Згідно з наказом МОН України № 1413  від 24.10.2017 видання успішно пройшло перереєстрацію і включено до списку наукових фахових видань України.

Журнал реферується в таких всесвітніх базах наукових видань, як Mathematical Reviews, Zentralblatt Math, Реферативний журнал. Математика та Math-Net.Ru. У червні 2012 року журнал «Algebra and Discrete Mathematics» прийнято до наукометричної бази даних Scopus – найбільшої у світі універсальної реферативної бази з можливостями відстежування наукової цитованості публікацій. Сьогодні індекс Scopus SNIP журналу складає 0,790. У грудні 2016 року видання прийнято до Emerging Sources Citation Index – бази даних наукових журналів, яка є частиною Core Collection Web of Science. Нагадаємо, що наукометрична база даних Web of Science – одна з найбільших у світі пошукових платформ, яка містить реферативні бази академічних матеріалів з урахуванням їх взаємного цитування, на основі яких кожен журнал отримує окремий імпакт-фактор. Індексування у Web of Science свідчить про високий статус та значущість наукового журналу серед світової наукової спільноти.

З 2002 по 2017 роки завдяки роботі редакційної колегії підготовлено та надруковано 61 номер журналу, у яких уміщено 701 наукову статтю. Середнє число статей на рік – 44, а середнє число статей у номері – 11. За цей період у журналі були опубліковані дослідження вчених з більш ніж 50 різних країн світу. Усі статті, представлені в журналі, публікуються лише англійською мовою й проходять обов’язкову процедуру рецензування. Випуски деяких номерів присвячено відомим вітчизняним та закордонним математикам, а також найбільш важливим алгебраїчним подіям в Україні та за її межами.

За безпосередньої підтримки голови наглядової ради, голови вченої ради університету В. С. Курила, ректора університету С. В. Савченка, адміністрації навчального закладу журнал продовжує розвиватися далі. Завдяки злагодженій роботі членів міжнародної редколегії журнал «Algebra and Discrete Mathematics» відповідає міжнародним стандартам публікацій та відкриває перед українською математикою нові перспективи розвитку.

Завідувач кафедри алгебри
та системного аналізу А. В. Жучок

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019