Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Підсумкова атестація

На факультеті природничих наук 25 – 27 січня пройшла підсумкова атестація здобувачів освітнього ступеня магістра денної та заочної форм.

Підсумкова атестація пройшла у здобувачів освітнього ступеня магістра денної та заочної форм навчання спеціальностей «Середня освіта (Біологія)», «Біологія», «Середня освіта (Географія)», «Науки про Землю», «Садово-паркове господарство», «Екологія», «Середня освіта (Хімія)», «Біохімія».

Підготовка до підсумкового іспиту тривала протягом усього терміну навчання. Студенти із зацікавленістю працювали над виконанням магістерських досліджень та опанували теоретичні питання, набували практичні навички.

Головами екзаменаційних комісій були доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри анатомії та фізіології людини Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Іонов І. А., кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Чаплигіна А. Б., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва Кисельов Ю. О., кандидат медичних наук, доцент кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова Фільчуков Д. О.

Вони високо оцінили підготовку студентів та актуальну тематику магістерських робіт. За результатами атестації всі магістранти отримали позитивні оцінки. Слід відзначити студентів, які досконало захистили магістерські роботи та були рекомендовані до вступу в аспірантуру: Коржову Наталію, Щербіну Катерину (спеціальність «Середня освіта. (Біологія)»; Задєсєнцева Олексія, Павленко Костянтина (спеціальність «Науки про Землю»), Сокирко Анастасію, Медяник Юлію, Щербак Людмилу (спеціальність «Середня освіта (Географія)», Каменюку Сергія (спеціальність «Садово-паркове господарство»).

Крім того, потрібно зазначити, що наші випускники-магістранти уже успішно працюють за фахом на посадах –  директорів шкіл, заступників директорів, викладачів коледжів та шкіл, керівників лабораторій, провідних фахівців медичних, біологічних, біохімічних та хімічних лабораторій, лісових господарств, садових підприємств, фахівцями студій фітодизайну, організацій ландшафтного проектування тощо.  Хочеться підкреслити, що випускники нашого факультету достатньо затребувані, про що свідчить те, що потенційні роботодавці із клініко-діагностичного центру «Фармбіотест» завітали із пропозиціями щодо працевлаштування відразу після захисту.

Наші магістранти підійшли до фіналу навчання – пройшли завершальний етап –захист магістерських робіт. Побажаємо їм не зупинятись на досягнутому, упевнено прямувати до своєї мети, творчо реалізувати себе у професійній діяльності та бути професіоналами своєї справи!

За інформацією факультету природничих наук

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019