Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

Відбулося березневе засідання Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

На засіданні було розглянуто кілька питань, серед яких про затвердження освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентів університету. Із доповіддю виступив проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Бабічев. Проректор відзначив, що в університеті назріла потреба прийняття освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентів, в основу якої покладено ідею розвитку української державності як чинника консолідації суспільного розвитку й нації загалом. Актуальність розроблення та прийняття цієї програми у ЛНУ імені Тараса Шевченка зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики у сфері становлення та зміцнення української державності, побудови громадянського суспільства, інтеграції України у світове та європейське співтовариство, яка передбачає орієнтування на людину, її духовну культуру й визначає основні напрями соціально-гуманітарної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.

Мета національно-патріотичного виховання студентів конкретизується через систему виховних завдань, що реалізуються в університеті через організацію та проведення заходів за напрямками: формування національної свідомості й відповідальності за долю України; виховання бережливого ставлення до української культури; утвердження засад державної мови в ЛНУ; виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; підтримка традицій університету та формування університетського патріотизму; формування громадянської свідомості та відповідальності у студентів та інше.

У результаті впровадження Програми очікується утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості молоді, поглиблення процесу формування основ гуманістичного світогляду; пріоритетності високих моральних, культурних, національних і загальнолюдських цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства тощо.

Для досягнення виховної мети програми необхідно виявити потенційні можливості навчальних дисциплін фахової підготовки у патріотичному вихованні студентів та шляхів їх реалізації на заняттях; збагатити зміст дисциплін історично-науковими текстами, дидактичними матеріалами, які впливають на формування національно-патріотичних почуттів та свідомості студентів та інше.

Заслухавши й обговоривши питання, Учена рада затвердила освітньо-просвітницьку програму національно-патріотичного виховання студентів ЛНУ (ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ).

Про забезпечення прозорості та публічності організації роботи університету заслухали проректора з науково-педагогічної роботи Олександра Меняйленка. Олександр Сергійович відзначив, що в університеті згідно з чинним університетським Положенням про сайт визначено категорії інформації, які забезпечують прозорість та публічність у діяльності всього університету, призначено осіб, які відповідають за своєчасність надання інформації, та розроблено відповідні процедури. Згідно з чинним законодавством забезпечено прозорість у роботі приймальної комісії, організації державних закупівель, планово-бюджетної комісії. В університеті функціонує прес-центр, якій забезпечує публічність, постійно висвітлює функціонування вишу у ЗМІ та в соціальних мережах.

За умов функціонування університету в сучасних умовах кожен дистанційний курс містить публічну інформацію: інформація про курс, робочу програму, інформація про викладача та контакти з ним.

Під час підготовки питання проведено опитування студентів і викладачів щодо рівня їх задоволеності прозорістю інформації про університет. В цілому студенти та викладачі задоволені рівнем прозорості та доступності інформації про університет. Головним джерелом інформації студенти та викладачі сьогодні вважають сайти університету. Студентів на сайті хвилює інформація про навчання, про оголошення та про нові події університету.

В організації прозорості та публічності роботи університету є об’єктивні труднощі, серед яких: відсутній підрозділ, який відповідає за загальну інформаційну політику в університеті; недостатньо розписані процедури деяких процесів системи управління університетом; недостатня наповненість загальної інформації в дистанційних курсах; недостатня системність оновлення інформації на сайті тощо.

Заслухавши й обговоривши питання, Учена рада ухвалила надати пропозиції щодо змін у Положенні про сайт університету, затвердити його та розмістити на сайті, забезпечити його виконання.

Щодо конкурсних справ було розглянуто одну кандидатуру на посаду завідувача кафедри туризму, готельної і ресторанної справи – доктора педагогічних наук, доцента Галину Щуку, яку було обрано шляхом таємного голосування.

За рішення Вченої ради ЛНУ присвоєні вчені звання доцентів: по кафедрі української літератури Олені Лапко та Наталії Філоненко, Ользі Яковлєвій – кафедра соціальної педагогіки.

Серед різного було розглянуто питання про підготовку навчальних планів, а також питання, пов’язані з науковою роботою університету, зокрема положення про обрання та прийняття на посади науково-педагогічних працівників (ПОЛОЖЕННЯ).

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019