Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

В університеті відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглядали три основні питання:

  • Про стан і перспективи публікації наукової літератури у виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
  • Про бюджет університету на 2018фінансовий рік.
  • Конкурсні справи.

З доповіддю про стан і перспективи публікації наукової літератури у виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science виступила Олена Клімочкіна. Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, вчена рада відзначила, що у 2017 році науковці університету опублікували 902 статті, з них за кордоном – 111 статей, у тому числі в журналах з імпакт-фактором – 69, у виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science – 18. 

Водночас вчена рада відзначає, що актуальною залишається проблема інтеграції університетської науки в європейський і світовий дослідницький та освітянський простір через публікації в журналах, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та інших.

З доповіддю про бюджет університету на 2018 фінансовий рік виступила Тетяна Бережна. Заслухавши й обговоривши доповідь головного бухгалтера університету, вчена рада відзначила, що пріоритетними напрямками видатків на 2018 рік повинні бути такі статті витрат: заробітна плата викладачів і співробітників; оплата комунальних послуг;  видатки на відрядження; капітальний та поточний ремонт; наукова робота та методичне забезпечення навчального процесу; придбання комп’ютерної, офісної техніки.

Передбачені також витрати на матеріальну допомогу студентам-сиротам, фінансова допомогу ветеранам університету, профспілці викладачів та співробітників, видатки на охорону праці та організацію студентського самоврядування. 

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро Ужченко. Шляхом таємного голосування було обрано науковців на посади завідувача кафедри інформаційних технологій і систем та завідувача кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності, а також професора кафедри романо-германської філології. Вчена рада присвоїла вчене звання доцента кафедри української літератури Олені Двуличанській.

Серед різного було рекомендовано до друку методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, монографію, словник-довідник, затверджено тему дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, а також затверджено правила прийому до університету та його структурних підрозділів на 2018 н.н.

Марина Чумакова, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019