Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Міжнародний Інформаційний  тиждень

Викладачі навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій взяли участь у Міжнародному Інформаційному тижні Програми Європейського Союзу Еразмус+.

Заходи в рамках Інформаційного тижня були організовані Національним Еразмус+ офісом в Україні (Проект ЄС) спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Виконавчим Агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА), Міністерством освіти і науки України у тісній співпраці з Національними агентствами Еразмус+ (Іспанія, Німеччина, Сполучене Королівство), Національним Еразмус+ офісом в Казахстані та закладами вищої освіти в м. Києві (Київський національний лінгвістичний університет, Університет «КРОК», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний транспортний університет, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України).

В. о. завідувача кафедри інформаційних технологій та систем М.А. Семенов М. А. взяв участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості».

Напрями роботи Конференції:

– Врядування у вищій освіті в контексті автономії та відповідальності університетів;

– Розбудова національної системи забезпечення якості вищої освіти;

– Удосконалення викладання і навчання у вищій освіті;

– Професійний розвиток персоналу університетів.

Асистент кафедри алгебри та системного аналізу В.В. Матієвський взяв участь у Дні напряму Жан Моне, де отримав інформацію, щодо написання проектної заявки та вивчав проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення від українських університетів – переможців проектів.

За інформацією НН ІФМІТ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019