Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) повідомляє про проведення виїзного засідання 20-21 грудня 2017 р. (Луганська обл., м. Рубіжне,вул. Будівельників, 30-в, конференц-зала).

Порядок денний на 20 грудня 2017 р., початок засідання о 12.30:

  • Захист дисертації Морквян Ірини В’ячеславівни „Формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертація, авторефератдисертація)

Науковий керівникОтрошко Тамара Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти, КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради.

Офiцiйнi опоненти:  Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики, Криворізький державний педагогічний університет (відгук);

Козлова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (відгук).

  • Захист дисертації – Нечипуренка Павла Павловича „Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (автореферат, дисертація)

Науковий керівник:  Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики, Криворізький державний педагогічний університет.

Офiцiйнi опоненти:   Панченко Любов Феліксівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (м. Київ) (відгук);

Підгорна Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та програмуванн, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова( м. Київ) (відгук).

Порядок денний 21 грудня 2017 р., початок засідання о 9.00:

  • Захист дисертації Ульченко Юлії Вікторівни „Управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладуˮ поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (авторефератдисертація)

Науковий керівник: Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ))\.

Офiцiйнi опоненти: Власенко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики, Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ) (відгук);

Топольник Яна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) (відгук).

  • Захист дисертації Свідовської Вікторії Андріївни „Формування професійної компетентності майбутніх юристів у процесі дистанційного навчання”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, диссертация)

Науковий керівник:  Ваховський Леонід Цезаревич, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти:  Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (відгук);

Валєєв Руслан Гельманович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (відгук).

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019