Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) повідомляє про проведення виїзного засідання 20-21 грудня 2017 р. (Луганська обл., м. Рубіжне,вул. Будівельників, 30-в, конференц-зала).

Порядок денний на 20 грудня 2017 р., початок засідання о 12.30:

  • Захист дисертації Морквян Ірини В’ячеславівни „Формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертація, автореферат)

Науковий керівникОтрошко Тамара Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти, КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради.

Офiцiйнi опоненти:  Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики, Криворізький державний педагогічний університет;

Козлова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

  • Захист дисертації – Нечипуренка Павла Павловича „Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (дисертація, автореферат)

Науковий керівник:  Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики, Криворізький державний педагогічний університет.

Офiцiйнi опоненти:   Панченко Любов Феліксівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (м. Київ);

Підгорна Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та програмуванн, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова( м. Київ).

Порядок денний 21 грудня 2017 р., початок засідання о 9.00:

  • Захист дисертації Ульченко Юлії Вікторівни „Управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладуˮ поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (дисертація, автореферат)

Науковий керівник: Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ))\.

Офiцiйнi опоненти: Власенко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики, Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ);

Топольник Яна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ).

  • Захист дисертації Свідовської Вікторії Андріївни „Формування професійної компетентності майбутніх юристів у процесі дистанційного навчання”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертація, автореферат)

Науковий керівник:  Ваховський Леонід Цезаревич, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти:  Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Валєєв Руслан Гельманович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2017