Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

У ЛНУ відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглядали два основних питання:

  • про виконання Освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентів у навчально-науковому інституті культури і мистецтв та на факультеті іноземних мов;
  • про організацію освітньо-виховного процесу зі студентами-військовослужбовцями в університеті. 

З доповіддю про виконання Освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентів у навчально-науковому інституті культури і мистецтв та на факультеті іноземних мов виступила Ірина Котєнєва. Заслухавши й обговоривши доповідь голови комісії з соціально-гуманітарної роботи, вчена рада відзначила, що в сучасних ситуаціях викликів і загроз та водночас важливих змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням університету стало визначення нової стратегії соціально-гуманітарної роботи як багатокомпонентної та багатовекторної системи, що є основою формування особистості студента, яка в цілому виконується в межах Освітньо-просвітницької програми національно-патріотичного виховання студентів у навчально-науковому інституті культури і мистецтв та на факультеті іноземних мов.

Національно-патріотичне виховання студентів є одним з пріоритетних напрямів соціально-гуманітарної роботи НН ІКМ, яка здійснюється у різноманітних формах: флешмоби, круглі столи, кураторські години. Студенти факультету іноземних мов беруть участь у міських заходах,  відвідують екскурсії, проводять екологічну акцію. Налагоджено тісну співпрацю з Полтавською обласною універсальною науковою бібліотекою імені І. П. Котляревського. Потужна профорієнтаційна робота факультету дозволила значно збільшити контингент та залучити на навчання студентів-іноземців.

Разом з тим у роботі навчально-наукового інституту культури і мистецтв та факультету іноземних мов з виконання програми національно-патріотичного виховання студентів є певні проблеми, серед яких осучаснення тематики та змістовне наповнення кураторських годин та виховних заходів.

З доповіддю про організацію освітньо-виховного процесу зі студентами-військовослужбовцями в університеті виступили Олена Караман та Генадій Могильний. Заслухавши й обговоривши доповіді директора навчально-наукового інституту педагогіки і психології та  директора навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій, вчена рада відзначила, що в університеті станом на 2017 – 2018 навчальний рік здобувають вищу освіту 500 студентів-військовослужбовців, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали і продовжують захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 148 осіб було зараховано у 2016 році; 352 особи – у 2017 році.

Такі показники стали можливі завдяки тому, що з 2015 року університетом ведеться системна рекламно-профорієнтаційна робота. Вступна кампанія–2017 для військовослужбовців пройшла організовано. Для кожного учасника бойових дій МОН України виділило додаткові місця державного замовлення. Для організації ефективного засвоєння навчального матеріалу військовослужбовцями викладачі університету використовують такі форми роботи: контактні заняття; індивідуальні навчальні заняття, які проводять у позааудиторний або аудиторний час з окремими студентами для підвищення рівня їхньої підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Наукова робота зі студентами-військовослужбовцями здійснюється в магістратурі під час написання магістерських робіт та статей за їх результатами.

Разом з тим було визначено низку проблем, які заважають зробити освітньо-виховний процес зі студентами-військовослужбовцями більш ефективним, серед яких різний рівень активності структурних підрозділів університету щодо залучення учасників бойових дій до навчання та охоплення рекламно-профорієнтаційною роботою обмеженої території Луганської області, де дислокуються військові частини.

Серед різного було рекомендовано до друку колективну монографію, методичні посібники, збірники матеріалів науково-практичних конференцій, а також затверджено теми докторських дисертацій, ухвалено комплекс рекламно-профорієнтаційних заходів щодо залучення абітурієнтів до навчання у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» на 2017 – 2018 навчальний рік у рамках програми підтримки позитивного іміджу навчального закладу.                 

Марина Чумакова, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019