Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

„Слобожанська беседа – 10. Актуальні питання лінгвоекології”

В університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція „Слобожанська беседа – 10. Актуальні питання лінгвоекології”.

Конференція була організована кафедрою української філології та загального мовознавства.

Десяту, а отже, ювілейну, конференцію присвячено двом колишнім співпрацівникам факультету української філології, знаним педагогам і науковцям, доцентам Борису Антоновичу Шарпилу та Ользі Михайлівні Маштабей. Цікаві доповіді про життєвий і науковий шлях видатних колег-мовознавців, своїх учителів виголосили доцент А. О. Найрулін та професор К. Д. Глуховцева.

У наукових статтях учасники конференції звернулися до актуальних мовознавчих проблем. Було зосереджено увагу на питаннях функціонування живого усного слова, проблемах еколінгвістики, дослідженні діалектних явищ у художніх творах українських письменників, розвитку загальнонародної мови тощо. У режимі скайпового зв’язку виголошено доповідь „Модні” тенденції розвитку сучасної української мови: до питання поширення варваризмів (автор – к. філол. н., доцент Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Лук’яненко Дар’я В’ячеславівна).  

Відзначимо, що географію учасників цьогорічної конференції представлено достатньо широко. Статті до збірника надіслали студенти й викладачі (усього 70 осіб) багатьох вишів України: Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Житомирського державного університету імені Івана Франка, ДВНЗ „Криворізький державний педагогічний університет”, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Житомирського торговельно-економічного коледжу; офіцери цивільно-військового співробітництва Збройних сил України; учителі й учні середніх шкіл та гімназій Луганської області.

Дякуємо всім, хто взяв участь у цьому заході! Адже любов до своєї країни починається саме з любові й поваги до рідного слова!

Марина Волошинова
доцент кафедри української філології
та загального мовознавства

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019