Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

«Романо-германські мови в сучасному міжнародному просторі»

На факультеті іноземних мов  відбулась I Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі».

Захід був організований 22 листопада кафедрою романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

У конференції взяли участь студенти Київського  університету ім. Бориса Грінченка, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Житомирський державний університет  імені Івана Франка, Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, Національний університет «Львівська політехніка», Запорізький національний технічний університет Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», Черкаський навчально-науковий інститут, ДВНЗ «Університет банківської справи» , Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» та ін.

Конференцію було розпочато привітанням декана факультету іноземних мов І.М. Карпенка. Урочистий початок конференції продовжили своїм привітанням завідувач кафедри романо-германської філології Шехавцова С. О. та професор кафедри Кобзар О.І.. На пленарному засіданні були обговорені такі теми, як особливості відбору лексичного матеріалу на уроках англійської мови (закордонний досвід), педагогічний потенціал суб’єкт-суб’єктної взаємодії в сучасному освітньо-виховному процесі та лінгводидактичні особливості формування навичок роботи з англомовними лексикографічними джерелами учнів старших класів.

Після пленарного засідання розпочали роботу секції «Актуальні питання романо-германської філології», «Сучасні стратегії міжкультурної комунікації в європейському просторі» та «Своєрідність романо-германської літератури», «Інноваційні технології викладання романо-германських мов». Під час роботи секцій учасники мали можливість у формі діалогу обговорити проблеми, що були згадані у доповідях, а також запропонувати шляхи вирішення поставлених питань.

По закінченню I Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції були вручені сертифікати учасникам особисто. Кафедра впевнено продовжує традицію проведення студентських науково-практичних конференцій на факультеті і бажає учасникам нових наукових досягнень і досліджень!

За інформацією кафедри романо-германської філології

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019