Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка повідомляє про проведення виїзного засідання 19-20 грудня 2017 р. ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Рубіжне, вул. Будівельників, 30-В, конференц-зала).

Порядок денний на 19 грудня 2017 р., початок засідання о 13.00:

 • Захист дисертації Кравченя Альони Олександрівни „Управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – тeopiя тa мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю (автореферат).

Науковий керівник – Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради (м. Харків).

Офіційні опоненти:

 • Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ)
 • Козлова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Порядок денний 19 грудня 2017 р., початок засідання о 15.00:

 • Захист дисертації Гирки Ірини Володимирівни „Управління формуванням професійної компетентності у майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – тeopiя тa мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю  (автореферат).

Науковий керівник – Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради (м. Харків).

Офіційні опоненти:

 • Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ)
 • Козлова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Порядок денний на 20 грудня 2017 р., початок засідання о 9.00:

 • Захист дисертації Донченко Яніни Андріївни „Генеза навчання інформатики у загальноосвітніх школах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, (автореферат).

Науковий керівник – Панасенко Елліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ).

Офіційні опоненти:

 • Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ)
 • Хміль Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради (м. Харків)

Порядок денний на 20 грудня 2017 р., початок засідання о 11.00:

 • Захист дисертації  Гончарука Віктора Васильовича „Державно-громадські засади управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні”, поданої на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук за спеціальністю  13.00.06 – тeopiя i мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю (автореферат).

Науковий керівник – Даниленко Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ).

Офіційні опоненти:

 • Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії освіти і освіти дорослих ДВНЗ „Університет менеджменту освітиˮ (м. Київ)
 • Мармаза Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри наукових основ управління і психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2017