Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка повідомляє про проведення виїзного засідання 19-20 грудня 2017 р. ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Рубіжне, вул. Будівельників, 30-В, конференц-зала).

Порядок денний на 19 грудня 2017 р., початок засідання о 13.00:

 • Захист дисертації Кравченя Альони Олександрівни „Управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – тeopiя тa мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю (авторефератдисертація).

Науковий керівник – Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради (м. Харків).

Офіційні опоненти:

 • Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (відгук)
 • Козлова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (відгук).

Порядок денний 19 грудня 2017 р., початок засідання о 15.00:

 • Захист дисертації Гирки Ірини Володимирівни „Управління формуванням професійної компетентності у майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – тeopiя тa мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю  (авторефератдисертація).

Науковий керівник – Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради (м. Харків).

Офіційні опоненти:

 • Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (відгук)
 • Козлова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (відгук).

Порядок денний на 20 грудня 2017 р., початок засідання о 9.00:

 • Захист дисертації Донченко Яніни Андріївни „Генеза навчання інформатики у загальноосвітніх школах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, (авторефератдисертація).

Науковий керівник – Панасенко Елліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ).

Офіційні опоненти:

 • Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (відгук)
 • Хміль Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради (м. Харків) (відгук)

Порядок денний на 20 грудня 2017 р., початок засідання о 11.00:

 • Захист дисертації  Гончарука Віктора Васильовича „Державно-громадські засади управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні”, поданої на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук за спеціальністю  13.00.06 – тeopiя i мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю (авторефератдисертація).

Науковий керівник – Даниленко Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ).

Офіційні опоненти:

 • Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії освіти і освіти дорослих ДВНЗ „Університет менеджменту освітиˮ (м. Київ) (відгук);
 • Мармаза Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри наукових основ управління і психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) (відгук).
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019