Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Енциклопедія Сучасної України

Викладачі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка взяли участь у виданні багатотомної Енциклопедії Сучасної України.

Так, викладачі навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук та факультету природничих наук взяли участь у виданні багатотомної Енциклопедії Сучасної України.

Створення фундаментальних енциклопедичних видань, що всебічно висвітлюють сучасне наукове осмислення картини світу та історії людської цивілізації є передумовою входження держави до світового наукового й культурного простору.

Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання, що всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях та поняттях. Видання охоплює всі сфери буття нашої країни – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.

Значний блок статей в енциклопедії присвячено всім областям, районам, містам та селищам України, в яких висвітлюється історія, природні умови, економічний стан, ріст промисловості та сільського господарства. Саме тому велику увагу науковці приділили історичним подіям, які відбувалися на Луганщини, її відомим особистостям та сучасному розвитку регіону.

Викладачі навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук А. В. Бадер, О. А. Забудкова, та факультету природничих наук І. Г. Мельник та Н. В. Гусєва, які є членами Національної спілки краєзнавців України, активно долучилися до роботи над виданням XVIII й XIX томів енциклопедії й написали статтю про Луганськ. Науковці ЛНУ імені Тараса Шевченка висвітили географічне розташування міста, склад населення області, найвизначніші пам’ятки архітектури та навели основні історичні етапи, зокрема події після Жовтневого перевороту та окупації за часів Другої світової війни.

За словами директора навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук А.В. Бадера, ця робота була напруженою та довготривалою, але необхідною для суспільства й об’єктивного розуміння сучасності.

Переглянути інформаційні матеріали можна у друкованій версії енциклопедії та в її відповіднику на електронних носіях і в мережі Інтернет.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018