Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

В університеті відбулося планове засідання ректорату.

На порядку денному розглядали питання про виконання рішень ректорату та перспективи розвитку  навчально-наукового інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму. З доповіддю виступив В.Ф. Дрель.

Заслухавши та обговоривши доповідь директора навчально-наукового інституту, ректорат відзначив, що директорат структурного підрозділу вжив заходів щодо виконання рішення ректорату від 14 листопада 2016 р. З метою формування контингенту студентів в  інституті проведено профорієнтаційну роботу із залученням викладачів усіх кафедр та співробітників директорату. Для досягнення ефективного результату було розроблено графік профорієнтаційних заходів інституту.

Особливу увагу було приділено роботі з випускниками коледжів Луганської та Донецької областей. Цілеспрямована адресна профорієнтаційна робота в цьому напрямку дозволила збільшити набір абітурієнтів на базі молодшого спеціаліста.

З метою підвищення якості практичної підготовки студентів в інституті відновлено зарубіжні практики. У 2017 році укладено нові угоди з іноземними партнерами, серед яких Грузія, Туреччина та Таїланд. Як результат, практику за кордоном пройшли 35 студентів інституту.

Протягом 2016 – 2017 н. р. згідно з розкладом навчальних занять було передбачено використання активних методів взаємодії викладачів і студентів, зокрема он-лайн лекцій. Проведено виїзні сесії в м. Кремінна, м. Рубіжне, а також організовано сесійні заняття для студентів денної та заочної форм навчання в м. Старобільськ.

Усі кафедри інституту в минулому навчальному році активізували науково-дослідну роботу зі студентами. Порівняно з минулими роками збільшилася кількість наукових робіт на рівні університету.

Наприкінці засідання директор навчально-наукового інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму В.Ф. Дрель вручив знаки подяки науковцям університету від туристичної фірми, в якій проходили практику студенти ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Олег Черниш, прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018