Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЦІТ – 15 років

Центр інформаційних технологій ЛНУ цього року відзначає 15 років із дня заснування.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – вищий навчальний заклад, престиж якого базується на якості навчання. Саме тому університет прагне використовувати в підготовці спеціалістів різних напрямків найновіші сучасні інформаційні технології.

4 листопада 2002 року в Луганському університеті під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи, професора Олександра Сергійовича Меняйленка було створено Центр інформаційних технологій, мета якого – підтримка науково-навчального процесу, забезпечення його відповідною технічною базою. На той час такий масштабний підрозділ не мав подібних аналогів в інших вищих навчальних закладах України.

До складу Центру увійшло кілька відділів, серед яких: відділ навчальних лабораторій та комп’ютерних класів, відділ програмування, сервісний відділ, відділ комп’ютерних мереж, відділ комп’ютерної поліграфії та дизайну, відділ нових інформаційних технологій навчання, відділ комунікаційних систем та ін. Підрозділи забезпечували технічну підтримку, локальну комп’ютерну мережу, вихід в інтернет, підтримку та розробку сайту університету та його структурних підрозділів, розробку електронного навчально-науково-методичного матеріалу, програм для автоматизації роботи структурних підрозділів (внутрішніх і відокремлених) та багато іншого.

Заснування Центру інформаційних технологій має свою історію. Так, Олександр Сергійович Меняйленко, коли був на посаді завідувача кафедри інформатики та обчислювальної техніки, доклав багато зусиль для комп’ютеризації університету і в 1994 році за його ініціативи було створено Інформаційно-обчислювальний центр з невеликим штатом співробітників. На той момент ЛНУ імені Тараса Шевченка одним із двох перших вищих навчальних закладів на Луганщині (другий – Донбаський державний технічний університет) було підключено до електронної пошти та інтернету.

Однак, із часом виникла необхідність удосконалити ІОЦ і в 1998 році на його основі було створено Інформаційний центр. Через два роки в університеті відкрили Інтернет-кафе «Xtremal» з метою допомоги студентам і професорсько-викладацькому складу з пошуком необхідних для навчального процесу матеріалів. Тоді ж було створено сайт ЛНУ, продовжувалася робота з технічного оснащення, комп’ютеризації навчального закладу.

За 15 років існування спеціалістами Центру інформаційних технологій було створено та забезпечено підтримку сайту університету та його структурних підрозділів, обладнано кілька десятків комп’ютерних класів, мультимедійну аудиторію, розроблено та впроваджено багато програм для автоматизації роботи окремих відділів (наприклад, Приймальної комісії, відділу кадрів), забезпечено університет єдиною локальною мережею та виходом в інтернет. Окрім того, за активної участі колективу ЦІТ спільно із професорсько-викладацьким складом створено спеціальні мультимедійні курси лекцій, електронні підручники, навчальні програми з використанням найновіших технологій. Також було запроваджено щорічний конкурс на кращий електронний посібник або навчальну комп’ютерну програму, засновано й проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі», Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Кіберагресія: психолого-педагогічні, правові та кібернетичні проблеми». Роботу ЦІТ було неодноразово відзначено на регіональних, державних та міжнародних виставках і конкурсах.

У 2014 році Олександр Сергійович спільно із спеціалістами відділу комп’ютерної поліграфії та дизайну – Анною Зверевою та Оленою Есауловою організували та провели фотовиставку «Забуті джерела», присвячену духовним пам’яткам Луганщини – православним храмам і соборам.

За технічної підтримки ЦІТ, зокрема за активною участю спеціалістів відділу комп’ютерної поліграфії та дизайну, в Луганському університеті вісім років поспіль проходив Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів». Сьогодні музичний форум відновлює свою роботу на Буковині (у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) у рамках проекту «Схід + Захід». ЛНУ імені Тараса Шевченка – співорганізатор конкурсу-фестивалю, а спеціалісти відділу комп’ютерної поліграфії та дизайну ЦІТ беруть участь в організації та підготовці масштабного проекту.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка вже кілька років знаходиться у вимушеній евакуації, що створює певні труднощі в забезпеченні навчального процесу. Центр залишається самостійною структурою, хоча й зменшив свій штат з об’єктивних причин, та продовжує розвивати технічний потенціал університету відповідно до вимог і потреб сучасного освітнього ринку йти шляхом інтеграції в європейський освітній простір.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018