Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

В університеті відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглядали два основні питання:

  • про результати вступної кампанії 2017 р. та підготовку до її проведення у 2018 р.;
  • конкурсні справи.

На початку засідання грамотами за плідну роботу були нагороджені співробітники технічної групи приймальної комісії, які доклали зусиль для організації успішної вступної кампанії.

З доповіддю про результати вступної кампанії 2017 р.  та підготовку до її проведення у 2018 р. виступили Я.І. Юрків та Н.Ю. Мацай. Заслухавши й обговоривши доповіді відповідального секретаря приймальної комісії та керівника освітнього центру «Донбас-Україна», вчена рада відзначила, що університет та його структурні підрозділи в цілому забезпечили задовільну організацію прийому та зарахування на всі освітні ступені й освітньо-кваліфікаційні рівні та форми навчання у 2017 році.

У ході підготовки до прийому було розроблено й затверджено Правила прийому до університету; перелік спеціальностей та програм підготовки; сертифікатів ЗНО, вступних випробувань за освітніми ступенями бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; пропозиції щодо обсягів прийому на місця державного замовлення та за рахунок інших джерел фінансування; підготовлено всі необхідні екзаменаційні матеріали для проведення вступних випробувань.

Приймальною комісією, відділом маркетингу, навчально-науковими інститутами, факультетами, відокремленими підрозділами здійснено відповідну рекламно-профорієнтаційну роботу: проведено Дні відкритих дверей у м. Старобільськ, м. Кремінна, м. Полтава; здійснено виїзди до закладів освіти різних типів і рівнів усіх районів Луганської області; розміщено інформацію про університет у мережі Інтернет та на сторінках навчально-наукових інститутів і факультетів у соціальних мережах; здійснено рекламу закладу освіти в засобах масової інформації, адресне розповсюдження рекламно-агітаційних матеріалів; створено Пункт реєстрації учасників ЗНО для випускників минулих років; розміщено рекламні банери щодо діяльності університетського освітнього центру «Донбас-Україна» на пункті пропуску в Станиці Луганській; проведено адресну рекламно-профорієнтаційну роботу з військовослужбовцями, підрозділи яких базуються на території Луганської області.

Загальний обсяг прийому до університету з урахуванням усіх відокремлених підрозділів, ступенів та рівнів освіти склав 3612 осіб, що на 107 осіб більше порівняно з минулим роком. За час вступної кампанії університетським освітнім центром «Донбас-Україна» було надано понад 489 консультацій та зареєстровано 249 осіб з тимчасово непідконтрольних органам державної влади України територій та населених пунктів, розміщених на лінії зіткнення, які виявили бажання навчатися в ЛНУ імені Тараса Шевченка та його відокремлених підрозділах. До навчання на першому курсі приступили 224 особи.

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Д.В. Ужченко. Шляхом таємного голосування було обрано науковців на посади директора навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук, завідувача кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів, завідувача кафедри політології та правознавства, завідувача кафедри соціальної роботи, завідувача кафедри історії України та професора кафедри алгебри і системного аналізу.

Серед різного було рекомендовано до друку методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, скориговано тему кандидатської дисертації, а також затверджено звіт-самоаналіз щодо акредитації діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019