Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

VІ Всеукраїнська студентська конференція

11 березня у ЛНУ імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) відбулася традиційна VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція.

Конференція «Мова й література у проекції різних наукових парадигм» організована кафедрою філологічних дисциплін Інституту педагогіки і психології. Оскільки наш університет, перебуваючи в складних умовах тимчасової евакуації, не зміг зібрати всіх бажаючих доповідачів безпосередньо у стінах вишу, конференція проходила у форматі онлайн спілкування.

107 студентів і магістрантів представляли різні вищі навчальні заклади України, серед яких, крім нашої альма-матер, Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький технічний університет, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Херсонський державний університет. За матеріалами конференції видано збірник наукових статей.

У відео форматі прозвучало вітальне слово голови оргкомітету конференції – директора Інституту педагогіки і психології ЛНУ, доктора педагогічних наук, професора Караман Олени Леонідівни. Успішної роботи учасникам наукового заходу побажала завідувач кафедри філологічних дисциплін ІПП, кандидат педагогічних наук, доцент Мордовцева Наталія Валеріївна. Після цього були заслухані й обговорені доповіді пленарного засідання, а саме: комп’ютерний сленг і жаргонізми в мовленні студентів, морфолого-синтаксичні властивості фразеологічних одиниць із компонентом на позначення фізичного стану людини, етнографічний компонент у творчості Миколи Гоголя, умови ефективного засвоєння самостійних частин мови (3 клас) тощо.

Конференція проводилася за такими напрямами:

  • Мова як культурно-та етноутворювальний код.
  • Стилістичні аспекти мовлення.
  • Функціонування мовних одиниць у дискурсі.
  • Художня проблематика літературних творів для дітей і юнацтва.
  • Формування мовної особистості в різних типах закладів освіти.
  • Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики.

Тематика доповідей засвідчила різнобічність, глибину й актуальність авторських досліджень студентів і магістрантів. Під час вільного обміну думками дослідники мали змогу показати обізнаність з актуальними тенденціями наукової філологічної та педагогічної думки, узяти участь у дискусії й довести свої переконання. Діяльність студентів і магістрантів під час конференції сприяла інтеграції їх навчальної та наукової роботи, залученню до співробітництва молодих дослідників різних ВНЗ, трансляції національно-культурних цінностей в науково-освітній простір.

Для одних доповідачів цей захід став першим кроком у науку, для інших – можливістю поділитися результатами багаторічних наукових пошуків.

Сподіваємося, що Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова й література у проекції різних наукових парадигм» проходитиме й у майбутньому, стимулюючи молодих дослідників до нових відкриттів.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019