Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

В університеті відбулося засідання вченої ради.

На порядку денному розглядали два основних питання:

  • про імплементацію Закону України «Про освіту» в університеті;
  • обговорення норм Закону України «Про освіту».

З доповіддю виступив Д.В. Ужченко. Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, вчена рада відзначила, що Закон України «Про освіту» регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Проректор акцентував увагу на загальних положеннях, зокрема й визначеннях основних термінів, серед яких «викладацька діяльність», «компетентність», «освітня програма» та ін. Д.В. Ужченко також проаналізував види та форми здобуття освіти. Так, основними формами здобуття освіти є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальна.

Вчена рада розглянула структуру освіти, яка включає дошкільну освіту, повну загальну середню освіту, позашкільну освіту, спеціалізовану освіту, професійну освіту, фахову передвищу освіту, вищу освіту та освіту дорослих.

Д.В. Ужченко наголосив на організаційно-правовому статусі закладів освіти та системі управління ними. Також було проаналізовано освітні програми, особливості забезпечення якості освіти та фінансово-економічні відносини у сфері освіти.

Відповідно до зазначеного, вчена рада ухвалила: усім викладачам та співробітникам ознайомитися з текстом Закону України «Про освіту», розмістити текст закону на сайті університету, внести відповідні зміни до Статуту університету, положень, форм, рекламної інформації тощо.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019