Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання ректорату.

На порядку денному розглядали питання про стан і перспективи розвитку навчально-наукового інституту публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти. З доповіддю виступив В.В. Заблоцький.

Заслухавши й обговоривши доповідь директора навчально-наукового інституту публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти, ректорат відзначив, що загальний контингент студентів підрозділу становить 184 особи, з яких 146 навчаються за ОС магістра.

Окремим напрямом діяльності інституту є організація курсів підвищення кваліфікації для вчителів, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Цього року структурний підрозділ університету організував проведення атестації щодо вільного володіння державною мовою претендентів на посаду держслужбовця. У травні – червні посвідчення отримали 460 осіб, із них 159 – на платній основі.

Також було відновлено діяльність аспірантури «Публічне управління та адміністрування», яка не працювала понад три роки. Зараховано двох аспірантів та розроблено навчально-методичне забезпечення відповідно до ліцензійних вимог.

Викладачі кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами тільки за 2016 – 2017 навчальний рік опублікували одну монографію, три навчальні посібники, велику кількість статей у фахових і нефахових виданнях, шість тез конференцій та одні методичні рекомендації.

Протягом 2016 – 2017 навчального року проведено три сесії в містах Старобільськ та Сєвєродонецьк з високою явкою студентів. У повному обсязі викладено матеріал на сайті дистанційного навчання moodle.

Разом з тим ректорат відзначив невирішені проблеми в роботі навчально-наукового інституту публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти, серед яких невідповідність системи підвищення кваліфікації вчителів вимогам Закону України «Про освіту».

Олег Черниш, прес-центр

ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018