Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

В університеті відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглядали чотири основних питання:

  • про підсумки роботи університету за 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н. р.;
  • затвердження плану роботи вченої ради університету на 2017-2018 н. р.;
  • затвердження навчальних планів та програм на 2017-2018 н. р.;
  • конкурсні справи.

На початку засідання до присутніх звернувся голова наглядової ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, народний депутат України В.С. Курило. Він привітав членів ученої ради з початком навчального року, побажав плідної роботи та наголосив на завданнях, які потребують вирішення.

З доповіддю про підсумки роботи університету за 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н. р. виступив ректор ЛНУ імені Тараса Шевченка С.В. Савченко. Він наголосив, що за період діяльності у Старобільську університет продовжує розвиватися, свідченням чого є перемога на Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» та нагорода Гран-Прі «Лідер вищої освіти України».

Про успішність прийому до університету можна судити за двома показниками: результатами вступної кампанії та ефективністю рекламно-профорієнтаційної роботи. Найвагомішим досягненням ЛНУ імені Тараса Шевченка в 2016-2017 н.р. є збереження та поповнення контингенту студентів та професорсько-викладацького складу, високі якісні показники в освітній діяльності.

У 2016 році на базі Луганського національного університету було проведено 8 міжнародних, 19 всеукраїнських та 19 регіональних наукових конференцій.

Одним із пріоритетних напрямів роботи колективу ЛНУ імені Тараса Шевченка, спрямованим на його інтеграцію до світового освітньо-наукового простору, є міжнародна діяльність. У 2016-2017 н. р. було укладено 4 угоди з університетами Польщі та Грузії про співпрацю в галузях освітньої, наукової, культурної діяльності та реалізації конкретних проектів у межах програми ERASMUS+. Університет став співвиконавцем 4 міжнародних грантів, наукових та освітніх проектів і програм, гарантами яких є British Council, UNDP, USA Embassy.

Завдяки співпраці з Посольствами Південної Кореї та Чеської Республіки університет отримав допомогу задля забезпечення якісного проведення навчального процесу.

Протягом року соціально-гуманітарна робота в університеті здійснювалася за 13 напрямами, серед яких зокрема соціально-психологічна адаптація студентів 1 курсу та внутрішньо переміщених осіб до навчання та життєдіяльності в нових умовах; формування національно-культурних традицій молоді в умовах євроінтеграції; збереження й розвиток корпоративної культури.

Підсумовуючи доповідь ректора, голова наглядової ради університету В.С. Курило наголосив на перспективах розвитку ЛНУ імені Тараса Шевченка, серед яких і покращення матеріально-технічного забезпечення. Віталій Семенович подякував педагогічному колективу за роботу в складних умовах та зазначив, що наш університет продовжуватиме здобувати нові нагороди та перемоги.

На засіданні було заслухано, обговорено та затверджено план роботи вченої ради на 2017-2018 навчальний рік.

З доповіддю про затвердження навчальних планів та програм на 2017-2018 н.р. виступила В.В. Лєснова. Заслухавши й обговоривши доповідь в.о. завідувача навчального відділу, було затверджено навчальні плани на 2017-2018 навчальний рік та внесено корективи в навчальні плани деяких спеціальностей.

З конкурсними справами виступив проректор з науково-педагогічної роботи Д.В. Ужченко. Шляхом таємного голосування на посаду директора ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» було обрано Г.М. Мінєнко.

Серед різного було затверджено тему проекту фундаментальних наукових досліджень, змінено тему кандидатської дисертації аспіранту, а також затверджено відповідність виконаного І етапу науково-дослідної роботи «Місце збройного насилля в системі владних відносин» Технічному завданню.

Наприкінці засідання голова вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка В.С. Курило привітав викладачів та співробітників – ювілярів 2017 року.

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019