Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

У Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка 28 лютого відбулося засідання Вченої ради.

На засіданні було розглянуто кілька питань: про 94-ю річницю з дня заснування ЛНУ імені Тараса Шевченка, про підсумки освітньої діяльності університету в І семестрі 2014 – 2015 н. р. та особливості організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2014 – 2015 н. р., про результати роботи спеціалізованих учених рад у 2014 р.

Про підсумки освітньої діяльності університету в І семестрі 2014 – 2015 н. р. та особливості організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2014 – 2015 н. р. заслухали й обговорили доповідь завідувача відділу управління якістю планування навчального процесу Валентини Лєснової. Доповідач відзначила, що в першому семестрі в університеті було організовано навчальний процес за всіма напрямками підготовки.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка був змушений розпочати 2014 – 2015 навчальний рік в умовах тимчасового розташування на базі Старобільського факультету.

Тому навчальний процес у першому семестрі відбувся з поєднанням форм навчання. На першому етапі було використано найпростіші технології для організації дистанційного навчання: електронну пошту, соціальні мережі та хмарні технології. Поступово, у дуже короткий термін, навчальну діяльність переведено на платформу дистанційного навчання з використанням SMS та проведенням виїзних сесій у стаціонарному режимі. Протягом 11 тижнів для студентів усіх інститутів і факультетів було організовано лекції, семінари, практичні й лабораторні заняття. Для організації дистанційного навчання було створено сайт з використанням платформи moodle, на якому зареєстровано понад 10 тисяч студентів, створено більше 3 тис. дистанційних курсів. Було призначено координаторів-тьюторів для кожної спеціальності. Функціонує гаряча лінія дистанційного навчання. Для всіх спеціальностей Інституту фізичного виховання і спорту, а також для спеціальностей „Хореографія”, „Лабораторна діагностика” було організовано стаціонарне навчання.

Найкраща ситуація з організацією дистанційного навчання на факультеті української філології та соціальних комунікацій, в Інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання та в Інституті історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук. Найбільше проблем виникало в Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму, а також в Інституті фізики, математики та інформаційних технологій, де непоодинокими є випадки незаповнених курсів, а на деяких спеціальностях відзначено низьку активність студентів на сайті дистанційного навчання.

Виїзні сесії в стаціонарному режимі найкраще було організовано в Інституті педагогіки та психології та в Інституті історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук, де викладачі й тьютори змогли організувати приїзд значної кількості студентів. Низькою була активність студентів Інституту фізики, математики та інформаційних технологій та факультету іноземних мов.

Для виявлення думки студентів про особливості організації навчання в першому семестрі за допомогою сервісу „LimeSurvey” було проведено анкетування, у якому взяли участь 560 осіб. Аналіз результатів свідчить, що студенти розуміють об’єктивні складності й загалом задоволені організацією навчання. Серед основних проблем, які виникали під час навчання в першому семестрі, студенти найчастіше називали: нестабільний доступ до мережі Інтернет, стислі терміни виконання завдань, власну неготовність до самоорганізації, труднощі в установленні зв’язку з викладачами, неможливість приїзду на сесію та ін. За п’ятибальною шкалою студенти оцінили організацію навчального процесу в першому семестрі на 3,8.

Протягом грудня 2014 р. – січня 2015 р. в університеті було проведено державну атестацію для 300 випускників, з яких 64 особи отримали диплом магістра, 58 – бакалавра, 139 – спеціаліста, 92 – молодшого спеціаліста. Результати державної атестації засвідчили високий рівень підготовки випускників університету.

Для поповнення бібліотечного фонду було організовано всеукраїнську акцію допомоги бібліотеці, унаслідок якої університет отримав 466 примірників підручників і навчальних посібників у паперовому вигляді та 6634 – в електронному.

В організації навчання в університеті в першому семестрі виникали об’єктивні труднощі: необхідність повторної розробки навчально-методичного забезпечення багатьох курсів; недостатня ефективність моніторингу якості дистанційного навчання, самоусунення від цього процесу завідувачів кафедр; недостатня якість наявних дистанційних курсів: зміст матеріалів не завжди відповідає програмі, форма їх подачі не адаптована до самостійної роботи студентів та інше.

З урахуванням зазначеного було розроблено Тимчасове положення про організацію навчального процесу в другому семестрі.

Отже, заслухавши та обговоривши питання, Учена рада затвердила Тимчасове положення про організацію навчального процесу у другому семестрі та Положення про порядок створення й організацію роботи екзаменаційної комісії.

Із питанням конкурсних справ виступив проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро Ужченко. Так, на посаду директора Інституту педагогіки і психології обрано доктора педагогічних наук, доцента Олену Караман, на посаду професора кафедри хімії та біохімії – доктора педагогічних наук, доцента Сергія Романа.

Також на засіданні Ради було затверджено список осіб для присвоєння звання Почесний професор, нагородження Почесною грамотою університету та дипломом «Найкращий студент університету».

Серед різного були розглянуті наукові питання.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019