Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Державні кваліфікаційні екзамени та захист дипломних робіт

Студенти випускних курсів спеціальностей «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» склали державні кваліфікаційні екзамени й захистили дипломні роботи.

Результати державних екзаменів, свідчать про високий рівень теоретичної та практичної підготовки випускників кафедри.

Дипломні роботи студентів п’ятого курсу були присвячені актуальним питанням, пов’язаним з організацією управління на туристичних підприємствах і в готельно-ресторанних закладах, організації маркетингової діяльності, дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку туристичної галузі та готельно-ресторанного бізнесу в Україні та в світі, проектуванню екскурсійних маршрутів і сучасних закладів готельно-ресторанного господарства.

Випускники кафедри за спеціальностями «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» під час захистів своїх дипломних робіт довели, що вони можуть розв’язувати складні професійні завдання і проблеми, працювати з інформаційними джерелами, логічно та аргументовано викладати матеріал, використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмету професійної діяльності, опановувати сучасні методи наукового дослідження, використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження.

Колектив кафедри туризму, готельної та ресторанної справи з упевненістю може стверджувати, що він задоволений результатами своєї праці і пишається випускниками кафедри!

За інформацією НН ІТОТТ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019