Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Всеукраїнська науково-практична конференція

16 червня в університеті відбулася Всеукраїнська науково-практичної конференція «Тенденції розвитку вищої освіти в умовах гібридної війни на Сході України».

Метою конференції стало визначення та наукове обґрунтування тенденцій розвитку вищої освіти в умовах гібридної війни на сході України.

Підставою для визначення теми конференції стали яскраво виражені трансформаційні процеси, що відбуваються у змісті і технологіях вищої освіти протягом 2014–2017 рр. внаслідок військової та інформаційно-психологічної агресії на сході України з боку РФ, а також необхідність їх узагальнення.

Організаторами й учасниками конференції стали: ректор університету доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Савченко С. В.; доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології Караман О. Л.; проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор  Меняйленко О. С.; доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Кононов І. Ф.; доктор наук з державного управління, доцент, директор навчально-наукового інституту публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти Заблоцький В. В.; кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач навчально-методичного відділу Семенов М. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Котєнєва І. С.; інші науковці, студенти й аспіранти університету різних галузей знань.

Співорганізаторами конференції стали незмінні учасники наших наукових заходів – науково-педагогічні працівники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ): Будагьянц Л. М., кандидат філософських наук, доцент; Богайчук В. Ж., кандидат політичних наук; Вінтоняк В. Ф., кандидат психологічних наук.

На конференцію також завітали й гості – головний спеціаліст відділу професійної освіти та науки Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Козорєзов А. М. та польська делегація на чолі з Яном Пейрілом, яка у скрутний для університету час надала йому технічне обладнання, що дозволяє університету використовувати онлайн-технології в освітньо-виховному процесі та підвищувати його якість.

Так, завдяки цьому обладнанню конференція транслювалася в онлайн-режимі (у реальному часі) по всьому світу, а також велися репортажі з конференції на університетському інтернет-радіо «Університетська хвиля».

На конференції також були присутні найпочесніші гості – військовослужбовці Збройних Сил України, завдяки яким університет уже третій рік поспіль має можливість здійснювати освітню, наукову й виховну діяльність на рідній Луганщині. Для всіх нас, і викладачів, і студентів, вони є яскравим прикладом стійкості, мужності, любові до Батьківщини та високих моральних якостей.

На початку конференції Караман О. Л. презентувала колективну працю науковців ЛНУ імені Тараса Шевченка, яка щойно вийшла з друку, – збірник наукових праць «Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції» (за заг. ред. ред. В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман). Пропонований збірник став результатом досліджень феномену гібридної війни, що розгорнулася на сході України, науковцями університету різних галузей знань – історії, філософії, соціології, політології, економіки, педагогіки, психології, соціальної роботи, філології, журналістики.

Дуже змістовними й цікавими виявилися доповіді учасників конференції, у яких, з одного боку, з позицій міждисциплінарного підходу розкривалася тема гібридної війни, її причини, основні прояви, наслідки та засоби протидії; а з іншого – тенденції розвитку вищої освіти в умовах гібридної війни.

Особливо жвавий інтерес і дискусії викликали виступи Савченка С. В. «Гібридна війна: сутність поняття та основні сучасні прояви», Богайчука В. Ж. «Гібридна війна як елемент реалізації імперської геополітики Російської Федерації», Кононова І. Ф. «Масова свідомість в зоні АТО як контекст діяльності університету», Будагьянц Л. М. «Національна освіта проти «гібридної зброї»: боротьба за історію», Семенова М. А. «Досвід побудови системи управління якістю дистанційного навчання в переміщеному університеті», Котєнєвої І. С. «Досвід національно-патріотичного виховання в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка в умовах евакуації», Пушко В. Ф. «Підготовка військовослужбовців у ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Крім безпосередніх учасників, до оргкомітету було надіслано матеріали майже 100 науковців з усіх регіонів України. Усі вони будуть надруковані у фаховому виданні «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Наприкінці конференції учасники запевнили, що такими заходами ми привертаємо увагу всього світу до трагедії ХХІ століття, яку зазнала Україна внаслідок військової та інформаційної агресії РФ; закладаємо підґрунтя для осмислення й об’єктивного усвідомлення нашим суспільством та міжнародною спільнотою сутності гібридної війни та її нищівного впливу на всі сфери життя суспільства, держави й особистості; розкриваємо правду про агресора, здійснюючи таким чином протидію його войовничій пропаганді; доводимо провідну роль національної освіти, науки і виховання в боротьбі за єдність і суверенітет України.

За інформацією оргкомітету конференції

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019