Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Атестація студентів на ФПН

На факультеті природничих наук пройшла атестація студентів денної та заочної форм навчання.

Атестація проходила із 5 по 8 червня для наступних спеціальностей:

  • «Біологія»,
  • «Середня освіта. Біологія»,
  • «Географія»,
  • «Середня освіта. Географія»,
  • «Хімія»,
  • «Середня освіта. Хімія»,
  • «Біохімія»,
  • «Лісове та садово-паркове господарство»,
  • «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Комплексні екзамени з фахових дисциплін для студентів, які навчалися за ОС бакалавра, проводились в письмовій та усній формі. Студенти, які навчалися за ОС спеціаліста, проходили комп’ютерне тестування.

Головами атестаційних комісій було запрошено представників провідних вищих навчальних закладів України. Так, головою ЕК зі спеціальності «Біологія», «Середня освіта. Біологія» був Ігор Анатолійович Іонов, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри анатомії та фізіології людини імені проф. Я. Р. Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; зі спеціальності «Географія», «Середня освіта. Географія» – Юрій Олександрович Кисельов, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва; зі спеціальностей «Лісове та садово-паркове господарство» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – Тетяна Євгенівна Комісова, кандидат біологічних наук, професор кафедри анатомії та фізіології людини імені проф. Я. Р. Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; зі спеціальності «Хімія», «Середня освіта. Хімія», «Біохімія» – Денис Олександрович Фільчуков, кандидат медичних наук, доцент кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пірогова.

За результатами атестаційних екзаменів більшість студентів продемонстрували достатній рівень науково-теоретичної та методичної підготовки з основних фахових дисциплін.

Факультет природничих наук вітає випускників і бажає подальших успіхів!

За інформацією факультету
природничих наук

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019