Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ПУБЛІКАЦІЯ У ЕЛЕКТРОННОМУ НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ

Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу» приймає до друку наукові статті.

Шановні колеги!
Запрошуємо подати наукову статтю до електронного наукового фахового видання ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» «Науковий вісник Донбасу».

Електронне видання включено до Переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачів наукових ступенів і вчених звань з педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.; постанова Президії ВАК України від 27 травня 2009 р. № 2-05/2).

З номерами журналу та вимогами до статей можна ознайомитися на офіційному сайті журналу (http://nvd.luguniv.edu.ua).

Термін подання статті для публікації у найближчому номері – до 20 березня 2018 р.

 

З надією на плідну співпрацю
редакційна колегія  «Наукового вісника Донбасу»

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019