Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Всеукраїнська конференція

Наприкінці травня в університеті відбулась XV Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання біології та медицини».

25 – 26 травня в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, у рамках проведення Днів науки – 2017, відбулася XV Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання біології та медицини», співорганізаторами якої виступили ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне), Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та Черкаський національний університету імені Богдана Хмельницького. Від університету за проведення конференції відповідали кафедра анатомії, фізіології людини та тварин і кафедра фізичної реабілітації та здоров’я людини.

Конференція проводилася у змішаному очно-заочному форматі й була присвячена висвітленню результатів досліджень морфофункціональних механізмів адаптації організму людини до дії ендогенних та екзогенних факторів середовища, а також іншим актуальним питанням експериментальної біології та медицини. У заході взяли участь провідні науковці України та інших держав, зокрема Інституту фізіології імені Богомольця НАН України (м. Київ), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ), Запорізького національного університету, Харківського національного медичного університету, Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», НДЦ «Екології людини та охорони громадського здоров’я» Національного університету «Острозька академія», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ), Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» (г. Минск, Республика Беларусь), Белорусского государственного медицинского университета (г. Минск, Республика Беларусь), УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» (Республика Беларусь) та інших установ.

За підсумками конференції планується випустити збірку наукових праць «Актуальні питання біології та медицини»; електронний варіант збірки буде розміщено в репозитарії університету і на сайті кафедри анатомії, фізіології людини та тварин. 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019