Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Симпозіум у Львові

18-19 травня відбувся ХІІІ Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ – 13).

Він проходив в одному з провідних і найдавніших технічних університетів Європи – Національному університеті «Львівська політехніка», заснованому у 1816 році і розташованому в перлині міст України – старовинному місті Львові.

Доцент кафедри технологій виробництва і професійної освіти навчально-наукового інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму – Колесніков Валерій Олександрович взяв участь у науковій конференції, де виступив з доповіддю «Діагностування пошкоджень та руйнування важкооброблюваних сплавів за результатами досліджень продуктів зношування та різання». Доповідь супроводжувалась інформативною презентацією. Співавторами виступили Олександр Балицький та Марія Гаврилюк (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна), Яцек Еліаш (Західнопоморський технологічний університет, м. Щецін, Польща).

Тематика наукових досліджень присвячена автоматизації ідентифікації руйнівних процесів, що повинно вивести на значно вищій рівень питання діагностики та прогнозування експлуатаційної стійкості відповідальних деталей енергетичного обладнання. В доповіді були висвітлені результати трибологічних досліджень, що проводились на лабораторній установці СМТ-1 (2070). Акцентовано увагу на необхідності ідентифікації продуктів зношування та різання. Одним зі шляхів є застосування різних методів комп’ютерного зору (Пат. 108524 Україна, МПК G01N3/56, G 01N15/10 Спосіб визначення форми поверхні частинок після сухого та водневого зношування системного комп’ютерного зору). Досліджували вплив змащувально-охолоджуючих рідин (ЗОР) (патенти України № 89417 та  № 106988): ‒ на основі соняшникової олії, ріпакової та оливі на нафтовій основі ЕТ-2 на оброблюваність різання сталей (хромомарганцевих високоазотних, роторних, високонікелевих) для виготовлення відповідних деталей енергетичного обладнання під час точіння та свердління. В її склад входять суміш мил кислот желюгової олії з триетаноламіном, які розчинені в індустріальній оливі І-20А. Встановлено зменшення шорсткості поверхні у 9 разів порівняно з обробкою насухо та зміну розмірів та морфології стружки, яка внаслідок дії ЗОР подрібнюється.

За допомогою сучасної техніки та комп’ютерних програм досліджували: продукти зношування, різання та корозії, що дозволило пов’язати їх морфологію з характером руйнування та впливом експлуатаційних середовищ.

Отримані раніше наукові результати даної тематики дозволили взяти участь у конференціях в Польщі та презентувати там стендові доповіді.

За інформацією НН ІТОТ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019