Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Шановні колеги! Запрошуємо до публікації статей у журналі «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічні науки»), який видається ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Журнал «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічні науки») внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки). Постанова президії ВАК України від 14.10.2009 року № 1-05/4 та додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25.01.2013 № 54. Журнал включено до міжнародної бібліографічної і реферативної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США).

Архів журналу (2012 – 2014 рр.)

Вимоги до оформлення статей

Координати для зв’язку:
Бутенко Людмила Леонідівна,
телефон 066-798-7910,
e-mail: llbutenko@gmail.com

Термін подання статті для публікації
у найближчому номері – до 30 травня 2017 р.

МАЄМО НАДІЮ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2017