Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Всеукраїнська науково-практична конференція

19 травня в університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Функціонально-стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі».

Організаторами конференції виступили кафедра романо-германської філології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського та Запорізький інститут економіки та інноваційних технологій.

У конференції прийняли участь Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Конференцію було розпочато привітанням декану факультету іноземних мов І.М. Карпенка. На пленарному засіданні були обговорені такі теми, як необхідність запровадження тренінгу як ефективного методу навчання іноземним мовам, підготовка майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних коледжах Австрії, а також було розглянуто мовленнєві акти англійських, німецьких та французьких замовлянь у порівнянні з українською мовою.

Після пленарного засідання розпочали роботу секції «Дискурс у міжкультурній комунікації: вербальні та невербальні засоби спілкування», «Лінгвокультурологія, когнітивістика та літературознавство» та «Сучасні методики викладання іноземних мов в умовах євроінтеграції», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»». Під час роботи секцій учасники мали можливість у формі діалогу обговорити проблеми, що були згадані у доповідях, а також запропонувати шляхи вирішення поставлених питань.

По закінченню конференції завідувач кафедри романо-германської філології С.О. Шехавцова подякувала усім, хто прийняв участь у першій Всеукраїнській науково-практичній конференції. Кафедрою вперше, за роки евакуації, була проведена всеукраїнська науково-практична конференція, яка надала можливість відродити традиції, що були започатковані раніше.

За інформацією кафедри
романо-германської філології

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019