Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03)

Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ „луганський національний університет імені Тараса Шевченка повідомляє про проведення виїзного засідання 23-25 травня 2017 р. ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Рубіжне, вул. Будівельників, 30-В, конференц-зала).

Порядок денний на 23 травня 2017 р., початок засідання о 15.00:

 • Захист дисертації Асланова Галандара Асдан огли „Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів вищих медичних закладів”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.07 – теорія і методика виховання (автореферат).

Науковий керівник – Чернуха Надія Миколаївна, д.п.н., професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • Канішевська Любов Вікторівна, д.п. н., професор кафедри  педагогіки Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ), відгук;
 • Золотарьова Олена В’ячеславівна, к.п.н., старший викладач кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), відгук.

Порядок денний 24 травня 2017 р., початок засідання о 13.00:

 • Захист дисертації Буценка Антона Володимировича „Становлення та розвиток фізичного виховання молоді на півдні України (кінець XIX – початок XX століття)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (автореферат).

Науковий керівник – Ваховський Леонід Цезаревич, д.п.н., професор, директор Навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Панасенко Елліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університетˮ (м. Слов’янськ), відгук;
 • Рядинська Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної теорії (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), відгук.

Порядок денний на 24 травня 2017 р., початок засідання о 15.00:

 • Захист дисертації Черкашина Олександра Віталійовича „Формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку у виховній позакласній роботі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання, (автореферат).

Науковий керівник – Харченко Сергій  Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Зеленов Євгеній Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), відгук;
 • Островерх Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник кафедри наглядово-профілактичної діяльності (Національний університет цивільного захисту України (м. Харків), відгук.

Порядок денний на 25 травня 2017 р., початок засідання о 08.30:

 • Захист дисертації  Іванова Євгена Вікторовича  „ Демократизація управління освітніми закладами в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття)”, поданої на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук за спеціальністю  13.00.06 – тeopiя i мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю, (диссертацияавтореферат).

Науковий керівник – Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри державної служби, адміністрування й управління (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології, проректор з науково-педагогічної роботи (Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради), відгук;
 • Мармаза Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри наукових основ управління і психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), відгук.

Порядок денний на 25 травня 2017 р., початок засідання о 10.30:

 • Захист дисертації Гош Вікторії Євгеніївни „Пpoблeмa внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX – пoчaток XXI cтoлiття”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою, (дисертаціяавтореферат).

Науковий керівник – Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри державної служби, адміністрування й управління (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії освіти і освіти дорослих (ДВНЗ „Університет менеджменту освітиˮ м. Київ), відгук;
 • Мармаза Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри наукових основ управління і психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), відгук.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019