Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ (Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01)

Спеціалізована  вчена  рада  Д 29.053.01  по  захисту  докторських (кандидатських)  дисертацій  з  педагогіки при ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) повідомляє про проведення виїзного засідання 25-26 травня 2017 р. (Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будівельників, 30-в, конференц-зала).

Порядок денний на 25 травня 2017 р., початок засідання о 13.30:

 • Захист дисертації – ІВАНЧИКОВОЇ Світлани Миколаївни „Формування культури здоровʼя студентів засобами фітнесу в позааудиторній роботі вищого навчального закладу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертаціяавтореферат).

Науковий керівник:  Ваховський Леонід Цезаревич, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук  Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти:   

 • Мазін Василь Миколайович,  доктор педагогічних наук, професор кафедри управління фізичною культурою і спортом Запорізького національного технічного університету, відгук;
 • Пристинський Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), відгук.
 • Захист дисертації ЄВТУШЕНКО Юлії Олександрівни „Формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертаціяавтореферат).

Науковий керівникСавченко Сергій Вікторович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти: 

 • Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ПВНЗ „Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля”, відгук;
 • Щербакова Анна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ „Міжнародна академія екології та медицини” (м. Київ), відгук.

Порядок денний 26 травня 2017 р., початок засідання о 8.30:

 • Захист дисертації ЯСЬКО Олени Миколаївни „Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертаціяавтореферат).

Науковий керівник: Федічева Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри східних мов Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти: 

 • Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ПВНЗ „Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля”, відгук;
 • Хміль Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, відгук.
 • Захист дисертації ШЕХАВЦОВОЇ Світлани Олександрівни „Теоретичні і методичні засади формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (дисертаціяавтореферат).

Науковий керівникСавченко Сергій Вікторович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Офiцiйнi опоненти: 

 • Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
  України (м. Київ), відгук;
 • Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), відгук;
 • Ліннік Олена Олегівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, відгук.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019