Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Заняття Школи Творчого зростання

На Старобільському відділенні ВП «Регіональний центр професійної освіти ЛНУ» відбулось чергове заняття Школи Творчого зростання.

Заняття пройшло у формі дискусійної трибуни педагога на тему «Шляхи усунення прогалин у знаннях учнів в ПТНЗ».

Під час методичного діалогу було запропоновано огляд науково-методичної літератури, періодичних видань бібліотечного фонду ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», представлені причини і прояви неуспішності учнів, стратегії усунення прогалин в знаннях та їх попередження. За опитуванням наших педагогів, причинами неуспішності учнів є наступні: слабкий розвиток мислення – 17%; низький рівень навичок навчальної праці – 38%; велика кількість пропусків – 20% ; недисциплінованість – 25%.

У великій грі «Екзамен», в якій взяли участь викладачі, відбулась перевірка теоретичних знань з обраної проблеми через вирішення різноманітних завдань на орієнтування педагогічного колективу на диференційований підхід до учнів, концентрування уваги на вдосконаленні методики викладання предметів, визначення відповідності між дидактичними причинами неуспішності та їх об’єктами, між причинами прояву прогалин у знаннях учнів та методичними прийомами для їх усунення, тести тощо. 

В арсеналі сучасного педагога існує дуже багато прийомів та способів здійснення роботи по виправленню неуспішності учнів у навчанні, тому за технологією «Коло ідей» виступили доповідачі щодо обрання та впровадження методів та прийомів подолання неуспішності учня (Н.І. Майстренко, О.С. Плосконос, О.В. Луганський). Досвід інтеграції в навчально-виробничий процес  презентували педагоги – М.Ф. Щепетильникова і О.І. Голданова.

Найважливішою умовою педагогічної майстерності є педагогічна ерудиція. «Довго сам учись, якщо хочеш навчати інших», – говорив Г. С. Сковорода. Енциклопедичність знань – провідна характеристика ерудиції педагога, так як учні можуть поставити питання з будь-якої сфери, тому педагоги виконали вправу «ЕРУДИТ» – бліц-опитування з різних видів діяльності.

На практикумі заняття було змодельовано «Професійний герб педагога». Кожній методичній комісії було запропоновано підготовку малюнків, зображення невід’ємних рис викладача та майстра виробничого навчання і вийшла своєрідна галерея життєвих альтернативних позицій сучасного педагога-професіонала.

Таким чином, було визначено, що подоланню неуспішності сприяють вивчення реальних навчальних можливостей учнів, єдність дій у педагогічному колективі.

 За інформацією методичної служби
Старобільського відділення ВП «РЦПО ЛНУ
імені Тараса Шевченка»

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019