Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Всеукраїнська науково-практична конференція

27 квітня в навчально-науковому інституті педагогіки і психології відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні”.

Ініціатором проведення якої стала кафедра філологічних дисциплін. Співорганізаторами конференції виступили Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Участь у конференції взяли науковці, викладачі вишів, учителі шкіл, працівники дошкільних освітніх закладів, аспіранти, магістранти (усього  45 осіб), які здійснили обмін результатами наукових і практичних досліджень.

Відкрила конференцію доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології Олена Леонідівна Караман, яка привітала учасників заходу й повідомила про особливості функціонування університету, евакуйованого з  тимчасово непідконтрольній Україні території.

Після цього заступник директора з навчальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Миколаївна Цалапова побажала всім присутнім успіхів на науковій ниві й виступила з доповіддю  «Сучасні технології аналізу художнього тексту».

У наступній доповіді доктор філологічних наук, професор Віталіна Володимирівна Кизилова акцентувала увагу на оновленні змісту літературної освіти в загальноосвітній школі, поштовхом до якого стало її реформування, прийняття концепції «Нової української школи». У виступі також ішлося про вагомість мовно-літературної підготовки сучасного школяра, принципи формування сучасних програм з літератури, наголошувалося на ключових теоретичних питаннях функціонування й розвитку новітньої літератури для дітей в Україні, яка, згідно з оновленими програмами початкової школи, посіла чільне місце в курсі «Літературне читання».

Логічним продовженням виступу  стала підготовлена студентами спеціальності «Початкова освіта» презентація творчості сучасних письменників, імена яких були введені до оновленої програми з літературного читання.

Завідувач кафедри філологічних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Валеріївна Мордовцева у своїй доповіді розкрила теоретичні основи щодо формування науково-дослідницької компетентності студентів і педагогічні умови її реалізації в освітньому середовищі вищого навчального закладу.

В онлайн режимі в конференції також узяли участь представники різних ВНЗ України. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  Світлана Василівна  Цінько розкрила проблему самооцінювання у процесі підготовки вчителя словесності, описала види, функції й особливості самооцінки як психологічного й лінгводидактичного поняття.

Доповідь кандидата філологічних наук, доцента кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Наталії Юріївни Родюк була присвячена формуванню професійно-педагогічної комунікації майбутніх учителів. Дослідницею підтверджено залежність між особистістю майбутнього вчителя, його комунікативними знаннями й навичками та формуванням комунікативних умінь, а також розглянуто основні вимоги до компетентності у здійсненні комунікації з учнями, батьками, колегами.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Ужгородської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, кандидат філологічних наук Ольга Василівна Кавешлігеті Василівна  розкрила питання, пов’язані з реформуванням змісту вищої педагогічної та філологічної освіти у напрямі посилення мовно-літературного компоненту підготовки педагогічних кадрів, обґрунтувала доцільність використання засобів української літератури (зокрема, невідомої раніше та раритетної драми-казки А. Бобульського «Царевич Альфонс» (1932)) для оптимізації національно-мовного виховання особистості.

У ході конференції, зокрема, обговорювалися такі основні питання:

 • аспекти професійної комунікації в освіті: сучасна ціннісна парадигма;
 • концептуальні засади мовно-літературної підготовки в освітніх закладах: перезавантаження, регенерування, зміна норм, визначення пріоритетів;
 • філологічна освіта й наука в університетах: виклики сучасності, основні завдання;
 • українська мова, українська література, світова література як навчальні дисципліни: автономія чи інтеграція, принципи реформування;
 • структура дошкільної / шкільної / університетської україноцентричної освіти, міжпредметні зв’язки;
 • мовленнєве виховання в дошкільному освітньому закладі в контексті духовно-емоційного й національного розвитку;
 • проблеми розробки нових моделей підручників і посібників, підготовки нової методичної літератури в контексті видавничої політики в Україні;
 • українська дитина в сучасному мультикультурному світі: проблеми родинного виховання;
 • мова як культурологічний феномен і чинник національної самоідентифікації;
 • українська література для і про дітей у світовому історико-культурному контексті;
 • сучасні комунікаційні технології і проблеми формування українського національного інформаційного простору.

За підсумками роботи конференції видано збірник ,,Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки”, що є фаховим науковим виданням України.

Робота на конференції була насиченою, плідною, цікавою, конструктивною. Вона сприяла визначенню перспективних напрямів підвищення якості навчання дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл і студентів, встановленню більш тісних відносин між вишами, загальноосвітніми і дошкільними закладами України.

В обговоренні результатів конференції науковці схвалили проведення такого заходу, наголосили на його високому рівні та висловили сподівання щодо продовження подібної практики в майбутньому.

 

За інформацією навчально-наукового

інституту педагогіки і психології

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019