Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглядалося два основних питання:

  • про результати розробки та реалізацію в освітньому процесі онлайн-лекторію «Електронний університет»;
  • про стан та перспективи діяльності Регіонального центру професійної освіти.

З доповіддю про результати розробки та реалізацію в освітньому процесі онлайн-лекторію «Електронний університет» виступив О.С. Меняйленко. Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, вчена рада відзначила, що інженерно-технічна та інформаційна підтримка освітнього процесу в університеті є одним з пріоритетних завдань, яке пов’язане з сучасною тенденцією в освіті – активним використанням інформаційних технологій навчання та програмно-апаратних засобів мережі Інтернет.

Роботу в цьому напрямі проводив центр інформаційних технологій згідно з Концепцією стратегічного розвитку Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2009 – 2015 рр. та Положенням про організацію освітнього процесу.

Розроблено власну платформу «Електронний університет» в українському сегменті кіберпростору: лну.укр, яка забезпечує підтримку освітнього процесу в університеті та дозволяє створювати комп’ютерні тести та проводити тестування незалежно від розташування викладачів, студентів та університету (клієнт-серверна технологія).

На основі платформи «Електронний університет» розроблено власну підсистему для проведення online-лекцій у реальному часі, яка базується на електронних лекційних аудиторіях (e-Room) та розподіленому розташуванні в кіберпросторі всіх учасників освітнього процесу університету.

Підсистема є дослідницькою розробкою й зараз працює в тестовому режимі. Планується її поступове впровадження в освітній процес університету в 2017 – 2018 н.р. Якість роботи системи суттєво залежить від якості та стану українського складника мережі Інтернет.

У розробці та реалізації в освітньому процесі університету online-лекцій є об’єктивні та суб’єктивні труднощі, серед яких 1)   недостатня кількість комп’ютерної техніки та спеціального обладнання.

З доповіддю про стан та перспективи діяльності Регіонального центру професійної освіти виступив М.С. Курило. Заслухавши й обговоривши доповідь директора Регіонального центру професійної освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка, вчена рада зазначила, що університет намагається стати регіональним лідером процесу реформування системи професійної освіти. Зокрема у 2015 р. шляхом злиття трьох навчальних закладів професійно-технічної освіти в м. Старобільську, в м. Рубіжному та в м. Щастя, що входили до складу університету, було створено новий підрозділ – Регіональний центр професійної освіти.

Зміст освіти в Регіональному центрі визначається Державними стандартами професійно-технічної освіти, згідно з якими в РЦПО розроблено відповідні навчальні плани та навчально-методичне забезпечення.

Якість навчально-виховного процесу в Регіональному центрі забезпечують 46 викладачів професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки, 38 майстрів виробничого навчання. Управління Регіональним центром здійснює директор, три заступники директора, один старший майстер та три методисти.

Виробниче навчання в Центрі проходить у навчально-виробничих майстернях, лабораторіях з кожної професії. Комплексно-методичне забезпечення уроків виробничого навчання становить 85%. Виробнича практика проходить відповідно до чинних вимог.

У роботі Регіонального центру, який функціонує лише 1,5 року, існують об’єктивні проблемні питання, серед яких труднощі ліцензування інтегрованих спеціальностей та недостатність баз практик в регіоні з оплатою роботи учнів відповідно до вимог законодавства.

Серед різного було рекомендовано до друку збірники наукових праць, навчальних та навчально-методичних посібників, затвердили тему кандидатської дисертації Катерини Андріївни Колосової, а також ухвалили подати проекти наукових досліджень до департаменту науково-технічного розвитку МОН України для участі в ІІ етапі Конкурсу проектів наукових досліджень і розробок.

Олег Черниш, прес-центр

ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019