Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Онлайн-конференція

18 квітня в рамках університетських Днів науки на кафедрі алгебри і системного аналізу пройшла онлайн-конференція.

Сучасні технології зв’язку дають можливість одночасного спілкування декількох викладачів і групи студентів в режимі онлайн, що важливо для обговорення робіт студентів і оперативного вирішення питань. На кафедрі алгебри і системного аналізу працювала секція «Математика і методика її викладання».

Відкрив роботу секції вступним словом голова, завідувач кафедри алгебри та системного аналізу, д. ф-м. н., професор Анатолій Володимирович Жучок. Далі наукові доповіді представили студенти спеціальностей «Математика», «Системний аналіз», а також магістранти спеціальності «Середня освіта (математика)». Кращою було названо наукову доповідь «Вільні доппельнапівгрупи» Олени Матіевськой, студентки 5 курсу спеціальності «Математика» (науковий керівник – д. ф.-м. н., професор Анатолій Жучок).

Дана онлайн-конференція простимулювала подальші наукові дослідження студентів в різних галузях математики, а також в методиці викладання математики, як у школі, так і в ВНЗ.

Кафедра алгебри та системного аналізу бажає всім учасникам творчого натхнення для подальшої наукової роботи.

За матеріалами кафедри алгебри
і системного аналізу

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018