Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Дні науки на факультеті природничих наук

З 5 по 10 квітня пройшли дні науки на факультеті природничих наук. Була проведена традиційна щорічна конференція.

У рамках цього заходу відбулися наукові читання та online-конференції на кафедрах біології; екології та садово-паркового господарства; лабораторної діагностики, хімії та біохімії; анатомії, фізіології людини та тварин; географії. Загалом у заходах прийняли участь 67 студентів спеціальностей факультету та 22 викладача кафедр.

Доповідями були охоплені наступні наукові напрями:

 • гістохімічні дослідження в діагностиці захворювань, сучасні біохімічні та імунологічні дослідження, значення та роль лабораторної медицини в кардіологіі та гематологіі;
 • перспективні шляхи розвитку фізіологічних, анатомічних і молекулярно-біологічних наукових напрямків;
 • вплив ендогенної канабіноідної системи та вегетативної регуляції на тонус судин;
 • патофізіологічні механізми порушень інтегративної діяльності імунної системи під впливом малих доз радіації;
 • інтегративна діяльність імунної системи;
 • порушення мінерального обміну та механізми формування функціональних резервів серцево-судинної системи організму спортсменів в умовах інтенсивних фізичних навантажень;
 • особливості осмотичної резистентності еритроцитів під дією адреноблокаторів;
 • сучасні підходи до озеленення та підбору нових сортів та гібридів для озеленення міст;
 • сортовипробування садових культур в умовах сучасних технологій вирощування;
 • особливості лісокультурної діяльності в ракурсі сучасних умов;
 • вплив антропогенного забруднення на сучасний стан навколишнього середовища;
 • інтерактивне навчання – умова формування ключових учнівських компетентностей на уроках біології;
 • міжпредметні зв’язки сучасного шкільного курсу біології;
 • сучасний стан флори північних районів Луганської області;
 • урбофауністичні комплекси населених пунктів північної Луганщини;
 • созологічний аналіз рослинності півночі Луганської області;
 • методичні аспекти викладання географії в школі;
 • сучасні напрямки розвитку суспільної географії;
 • фізична географія та геологія.

Було представлено та обговорено більш ніж 30 наукових доповідей студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів. Потрібно відзначити, що в цьому році була висока зацікавленість студентів. Після завершення конференції студенти активно обговорювали можливі напрямки вибору науково-дослідницької роботи, а протягом доповідей і в індивідуальному порядку виступаючим було задано багато питань по різним темам.

Матеріали виступів будуть опубліковані у факультетській збірці наукових праць “Молоді вчені: гіпотези, проекти, дослідження” та збірнику тез XV Всеукраїнської наукової конференції з очно-заочною участю «Актуальні питання біології та медицини», яка пройде на кафедрі анатомії, фізіології людини і тварин 25 – 26 травня 2017 року.

За інформацією факультету природничих наук

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019