Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося планове засідання вченої ради.

На порядку денному розглядалося два основних питання:

  • про стан та перспективи роботи із забезпечення боротьби з академічним плагіатом у науковому та освітньому процесах;
  • про результати роботи спеціалізованих учених рад та виконання держбюджетних тем у 2016 р.

На початку засідання було вручено нагороди, здобуті на VIII міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017». Диплом Гран-Прі «Лідер вищої освіти» вручено ректору університету С.В. Савченку, почесною грамотою за плідну працю та активну організаторську діяльність із модернізації національної системи освіти нагороджено ректора ЛНУ імені Тараса Шевченка С.В. Савченка.

Золотою медаллю та почесними грамотами було нагороджено в тематичній номінації «Сучасні соціально-психологічні та педагогічні технології підтримки дітей і дорослих в умовах кризової ситуації» директора навчально-наукового інституту педагогіки і психології О.Л. Караман та в тематичній номінації «Інноваційні підходи в закладах освіти до процесу формування творчої особистості та виховання громадянина-патріота» директора Лисичанського педагогічного коледжу Г.М. Мінєнко.

Почесною грамотою за результативну навчально-наукову та організаторську діяльність із підвищення якості національної освіти нагороджено директора Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка М.С. Сапіжака, начальника навчально-методичного відділу М.А. Семенова, начальника відділу маркетингу І.О. Лисенка, фахівця І категорії відділу маркетингу О.П. Анісімова. Сертифікат якості наукових публікацій вручено С.О. Вовк.

З доповіддю «Про стан та перспективи роботи із забезпечення боротьби з академічним плагіатом у науковому та освітньому процесах» виступили О.С. Меняйленко, Д.В. Ужченко та С.О. Вовк. Заслухавши та обговоривши доповіді, вчена рада зазначила, що університет приєднався до всеукраїнського руху запобігання й виявлення плагіату. У ЛНУ імені Тараса Шевченка діє механізм боротьби з плагіатом у науково-дослідній роботі, який передбачає запобігання плагіату в рукописах статей, що подають до наукових журналів, дисертаціях і студентських наукових роботах. Перевірку цієї наукової продукції на плагіат організовують редактори наукових журналів, голови та вчені секретарі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій та наукові керівники студентських наукових робіт.

Механізм боротьби з плагіатом в освітньому процесі передбачає відповідальність викладачів і завідувачів кафедр, але у зв’язку зі складністю процесу виявлення плагіату ця система потребує вдосконалення, і потрібно активізувати роботу з формування культури боротьби з плагіатом і списуванням.

Академічна чесність серед студентів є запорукою об’єктивного оцінювання знань і процесу призначення стипендії. Тому важливе значення має культура доброчесності серед студентів, формування якої – одне з головних завдань студентського самоврядування.

Сьогодні в організації роботи університету із забезпечення боротьби з академічним плагіатом у науковому та освітньому процесах залишаються проблеми, які вимагають оперативного вирішення.

З доповіддю «Про результати роботи спеціалізованих учених рад та виконання держбюджетних тем у 2016 р.» виступили С.В. Савченко, Л.Ц. Ваховський, І.С. Михальський, О.Л. Караман, В.П. Хмель, І.Ф. Кононов. Заслухавши та обговоривши доповіді, вчена рада визнала задовільною роботу спеціалізованих вчених рад та затвердила звіти наукових керівників держбюджетних тем.

 

Серед різного рекомендовано до друку збірники наукових праць, монографію, збірки методичних розробок, методичні вказівки, затверджено теми трьох кандидатських дисертацій, а також вчена рада ухвалила порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо відкриття докторантури для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Олег Черниш, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019