Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

30 січня у Старобільську пройшло засідання Вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Порядок денний містив цілу низку важливих питань. Першим питання, представленим для розгляду на січневому засіданні, було про результати наукової діяльності університету у 2014 р. і завдання на 2015 р. Ученою радою було відзначено, що у 2014 р. діяльність науково-педагогічного колективу була спрямована на покращення якісного кадрового складу, інтеграцію наукових досліджень та освітньої діяльності.

Протягом звітного року виконувалося 67 науково-дослідних проектів, 8 з яких фінансувало Міністерство освіти і науки України, один проект виконувався за державним грантом.

Під керівництвом учених університету захищено 10 докторських і 54 кандидатські дисертації. Викладачі відокремлених структурних підрозділів захистили 2 кандидатські дисертації.

У минулому році відкрито 1 спеціалізовану вчену раду зі спеціальностей „Всесвітня історія” та „Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”. У докторантурі відкрито нову спеціальність „Теорія та історія журналістики”, в аспірантурі – 2 нові спеціальності: „Літературне джерелознавство та текстологія”, „Машини і засоби механізації с/г виробництва”.

Загалом науковцями вишу опубліковано 1440 наукових праць. Протягом року 55 наукових розробок впроваджено в діяльність інших ВНЗ, установ, підприємств, організацій.

В університеті проведено 6 міжнародних і 25 всеукраїнських конференцій. На базі відокремлених структурних підрозділів організовано та проведено 8 наукових заходів.

Разом з тим Учена рада відзначила, що у зв’язку з економічною кризою й практично відсутністю фінансування наукових досліджень та наукових підрозділів, гостро постає питання щодо комерціалізації вже завершених розробок. На жаль, у 2014 році ми не мали жодної господарсько-договірної роботи, а участь науковців у міжнародних грантах мала індивідуальний характер і не принесла прибуток університету. Крім того, незважаючи на достатню кількість опублікованих монографій, посібників, підручників, науковцями університету отримано лише одне авторське право на твір.

Так, Учена рада ухвалила на засіданнях учених рад інститутів, факультетів проаналізувати результати наукової роботи кафедр.

Про підсумки фінансово-економічної діяльності університету в 2014 році заслухали доповідь головного бухгалтера Тетяни Бережної. Тетяна Федорівна відзначила, що фінансово-економічна діяльність університету проводилася за рахунок коштів державного бюджету як загального, так і спеціального фондів.

Виконання загального фонду за минулий рік здійснено на 83 % від планових показників, недовиконання загального фонду (17%) пов’язано із проведенням у Луганську та Луганській області антитерористичної операції, відсутністю можливості нормального функціонуванню навчального закладу, у зв’язку з чим невикористані кошти загального фонду були перераховані до державного бюджету.

Ураховуючи вищезазначене, вчена рада ухвалила інформацію головного бухгалтера прийняти до відома.

Щодо бюджету вишу на новий фінансовий рік, то пріоритетними напрямками видатків повинні бути такі статті витрат: оплата праці викладачів і співробітників з нарахуванням на заробітну плату, оплата комунальних послуг, видатки на відрядження, капітальний  та поточний ремонти та інше. Тому кошторис доходів і видатків за статтями витрат, що фінансуються за рахунок спеціального фонду університету на 2015 рік з урахуванням залишку на початок року було затверджено.

Також на засіданні було представлено список осіб, які балотувалися на певні посади. Після обговорення та таємного голосування на посаду завідувача кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів було обрано кандидата технічних наук, доцента Валентина Бідаша, кафедри фізики і прикладної механіки – кандидата педагогічних наук, доцента Юрія Козуба, кафедри географії – кандидата географічних наук, доцента Ірину Мельник, кафедри садово-паркового господарства та екології – кандидата біологічних наук, доцента Сергія Петренка, кафедри біології – кандидата сільськогосподарських наук, доцента Наталію Мацай, кафедри дошкільної та початкової освіти – кандидата педагогічних наук, доцента Наталію Черв’якову.

Щодо присвоєння вченого звання доцента балотувалося дві особи: Інна Григор’єва (кафедра дефектології та психологічної корекції) та Тетяна Лук’яненко (кафедра теоретичної і прикладної інформатики).

Серед різного було розглянуто питання про затвердження наглядової ради університету, Плану роботи вченої ради на 2 семестр 2014-2015 н.р., а також наукові питання.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019