Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Заняття у формі Бенефісу

У Старобільському відділенні ВП «РЦПО ЛНУ» відбулося заняття Школи творчого зростання у формі Бенефісу педагога.

Загалом близько 15% учнів мають труднощі у навчанні. Ліквідація  прогалин у знаннях, уміннях і навичках учнів, запобігання низькій успішності – практичне завдання, яке обов’язково постає перед кожним педагогом. Педагогічна занедбаність є причиною неуспішності учня. Саме це зумовило обрання теми для заняття Школи творчого зростання, яке відбулось на Старобільському відділенні ВП «РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка» у формі Бенефісу педагога «Організація роботи з педагогічно занедбаними дітьми в системі ПТО».

Власне, ця проблема викликана педагогічними причинами, і, отже, усувається за допомогою корекції педагогічними способами та засобами.

Під педагогічною занедбаністю розуміють такий стан особистості, який є наслідком неправильної організації педагогом навчальної роботи.

Вона обумовлюється такими чинниками: недоліками в навчально-практичних і соціально-етичних знаннях учнів; недоліками в розвитку рис і якостей особистості; недоліками в набутті соціальних ролей у суспільстві;

недоліками у взаємостосунках із оточуючими; недоліками в реалізації власної особистості в учнівському колективі.

На занятті було розглянуто сутність педагогічної занедбаності учнів підліткового віку в дидактичному аспекті та її компоненти.

Педагоги відділення Голданова О.І., Хромова Н.В., Какацій С.П. та Сіренко Л.Є. поділились своїм досвідом використання технології роботи з педагогічно занедбаними учнями. Інколи сам викладач, як педагог та особистість, неефективний стиль його діяльності, низький рівень компетентності та недостатня взаємодія з учнями може бути джерелом проблем, тому розглянувши причини педагогічної занедбаності були визначені головні методи роботи педагога, значення етапу підготовки до уроку викладача , де педагог повинен ретельно продумувати і фіксувати у конспекті основні ідеї, напрямки, форми, методичні прийоми, які ґрунтуються на повазі до особистості, віри в її  можливості. Саме таке ставлення до учня вимагає від педагога високих моральних якостей, справедливості, фахових знань та, звичайно ж,  педагогічної компетентності.

Керівником Школи Творчого зростання (методист Чистова Н.Є.) був проведений практикум «Шукаємо рішення» через розв’язання педагогічних ситуацій і обрання оптимальних та педагогічно доцільних варіантів, презентувала оптимальну систему заходів щодо попередження та ліквідування  педагогічної занедбаності учнівської молоді ПТНЗ.

За інформацією методичної служби
ВП «РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка»

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019